97    6    0  

Fuktutfordringer i garasje med kompakttak

 37     Trøgstad     0
Begynte å sette opp ny garasje i fjor, som etter planen skal ferdigstilles i år. Mesteparten av arbeidene ble gjort i fjor, men det gjenstår en del resterende arbeid. Årsakene har vært en del detaljer som jeg har slitt med å avklare. Siden arbeidene ble satt på pause i fjor høst har jeg i mellomtiden brukt garasjen til å parkere bilene i, uten å ta tenkt noe mer over konsekvensene av dette siden resten skulle gjøres ferdig til våren. Her om dagen oppdaget jeg at det begynte å dryppe vann fra taket, løftet da vekk isolasjonen og der var isolasjonen klissvåt. Slik var det mellom samtlige takbjelker. Når jeg så etter, ser jeg også at det er flere ting som har stått inne i garasjen som faktisk har begynt å ruste pga den høye luftfuktigheten.

Garasjen står som en del av huset, har et kompakttak uten lufting og er som sagt isolert. Tanken er å holde en grunnvarme på 8-10 grader til enhver tid, ved hjelp av en eller to panelovner. Dette for å kunne bruke garasjen til lagring av ting som ikke tåler frost. Ellers er planen å varme opp med en varmekanon på diesel eller parafin ved behov når man skal oppholde seg der i løpet av vinteren. Disse avgir som kjent ingen fukt heller, sammenliknet med propan. Utover det har jeg invistert i en sorpsjonsavfukter (rotor) som skal installleres permanent i garasjen som stilles inn på ca 50% luftfuktighet (Type Arida S12 Pro)


Når det gjelder garasje generelt, men også kompakte tak, så virker det som det er mye synsing om hva som er den beste utførelsesmåten og at det egentlig ikke finnes en fasit som er skrevet i stein. Den evige diskusjonen om plast eller ikke plast, og om det skal være noen form for lufting eller ikke i et kompakttak er detaljer i prosessen jeg står fast i, som jeg nå snart må ta en avgjørelse på.

- Plast, eller ikke plast?
En evig diskusjon når det kommer til garasje, men her er jeg veldig usikker spesielt med tanke på at dette er et kompakttak. Siden et kompakttak i utgangspunktet har begrenset eller ingen lufting, er min tanke at det er lurere å droppe plasten slik at eventuell fuktighet hvertfall kan slippes ut nedover (godt hjulpet av en avfukter som konstakt regulerer fuktigheten i garasjen). Fordelen jeg ser med plast, er at den luftfuktigheten som dannes, blir i rommet og ikke slippes videre inn i konstruksjonen. Men jeg blir likevel veldig skeptisk til dette for det kan også gå andre veien, at eventuell luftfuktighet blir kapslet inn og ikke slipper ut?

En annen ting jeg har tenkt over, som er litt skremmende med plast er ved en eventuell lekkasje på taktekkingen, at det vil kunne samle seg mye vann og fuktighet over plasten mens ved å ikke bruke plast vil dette kunne ses ganske fort ved at takplatene blir våte eller misfarget og man vil da kunne oppdage dette i en mye tidligere fase. På et kaldloft har man jo helt andre omstendigheter til å oppdage eventuelle lekkasjer i tekkingen. Når det kommer til veggene er jeg også litt usikker, men føler meg mer trygg ved bruk av plast der, enn i taket.

- Etablering av luftig i taket?
Står også litt fast om jeg skal etablere en luftespalte i taket mellom isolasjonen og taktroen på ca 50mm med sløyfer mellom takbjelkene, med vindsperre som stiftes på som isolasjonen ligger opptil. Dette involverer en god del merarbeid siden jeg ikke har lektet ut en slik luftespalte før jeg la taktroen, men det er et alternativ. Det vil være godt med tilluft i raftekassa i endeveggen hvor luften kan passere ut. Men jeg blir likevel noe skeptisk siden det ikke vil være en jevn luftgjennomstrømming da luften kun kan passere en retning (andre retningen er inn mot huset). Vil det i verste fall kunne føre inn mer fuktighet utenfra, enn å slippe ut eventuell fukt.

Håper kanskje noen har vært i lignende problemstillinger som kan dele erfaringer rundt dette Smile

HSt
   #1
 34 575     Lillestrøm kommune     0
Kompakt tak må ha isolasjon og dampsperre over bæring

Så på meg virker som det er planlagt konvensjonelt tak men at luftingen ble uteglemt
  (trådstarter)
   #2
 37     Trøgstad     0
En liten, men viktig detalj som kanskje ikke ble nevnt her er at taket er bygget opp med I-bjelker (CC 600mm). Altså bjelkene er bæringen og isolasjonen ligger imellom dem.

Oppbyggingen er som følger: Asfaltbelegg -> 18mm taktro -> 250mm I-bjelke med 100mm mineralull mellom. Og deretter tiltenkt trepaneltak (med eventuell dampsperre). Tanken er om jeg kan oppnå tilstrekkelig lufting mellom isolasjon og undertak med å gå for en slik løsning som illustrert på denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=27x7amcHyZQ
Siste redigering: 2. april 2023 13:15:05 av Stian_D
HSt
   #3
 34 575     Lillestrøm kommune     0
Ja det er nesten kul umulig å bygge tak på denne måten som kompakt tak, bæring må ligge under og fuktsperre og isolasjon ligger oppå taktro da går det bra.
   #4
 592     0
Sintef byggforsk har en egen detaljbeskrivelse på kompakt tak. Du bør kjøpe denne. Ut fra det jeg forstår, så ser det ikke ut som du har bygget kompakt tak, slik dette er definert av Sintef.
  (trådstarter)
   #5
 37     Trøgstad     0
Høres ut som jeg har feilbeskrevet eller blandet begreper her, takkonstruksjonen på garasjen min er et sperretak av i-bjelker.
HSt
   #6
 34 575     Lillestrøm kommune     0
Ja du har en konvensjonelt bygd tak med uteglemt lufting

Let-Tak tror jeg er et firma I Larvik som lager kompakt tak med bæring inne i konstruksjonen tror dette er det eneste unntaket jeg har sett. men da er taket lagd på fabrikk i moduler og fraktet som enheter til byggeplass