113    1    0  

Sportsbod - uenig med utbygger

 27     Gjøvik     0
Hei,

Vi bor i et rekkehus oppført etter TEK10 standard, levert høsten 2018.

Bak garasjene våre (betong under bakken) er det sportsboder, og i sommer har det vært så fuktig der at kofferter og annet som står der har mugnet. Det er ingen ventilasjon, men overskuddsvarme fra fjernvarme blåses inn i garasjene for å holde det varmt og godt.

Utbygger mener at sportsboder kun er ment for å oppbevare ski, sykler osv og at vi kan takke oss selv for at annet vi har plassert der har mugnet. Vi er uenige - i definisjonen av sportsutstyr finner man golfbag'er, hockeybag'er og TEK10 nevner spesifikt barnevogner som har en del stoff. Koffert er jo ikke akkurat sportsutstyr, men har jo samme bruksområde og sammensetning som mange bag'er.

I våres hadde vi også en stor vannlekkasje, hvor tiltak fra utbygger bare har vært å tette igjen (det tok sin tid).

Har vi for høye forventninger til en sportsbod, eller bør vi kunne oppbevare litt annet enn sykler og ski der? Har noen vært gjennom tilsvarende diskusjon?

wth
   #1
 170     NA     0
Burde ikke denne dekkes av § 13-2 (3). Ventilasjon i boenhet?
"Rom som ikke er beregnet for varig opphold skal ha ventilasjon som sikrer 0,7 m3friskluft pr. time pr. m2gulvareal."

Fra veiledningen:
Rom som ikke er beregnet for varig opphold må sikres tilstrekkelig friskluft for å tynne ut forurensningene som avgis fra materialer og innredning. Med rom for varig opphold i boenhet menes stue, soverom, kjøkken og arbeidsrom. Rom som ikke er for varig opphold er bad, toalett, tekniske rom, bod, garasje o.l.