4,437    3    0  

Egenutmelding fra ANS

 6     Enebolig i Siprex/Ytong fra ca 1950     0
Er det noen som vet hvordan en kan skrive en egenutmelding av et ANS. Jeg har lett på alle tenkelige sider men finner ingen informasjon om dette. Det jeg tenker på er everntuelle formkrav o.l. Gjerne også henvisning til sider hvor dette er omtalt.

   #2
 5,725     0
Regner med at TS meiner korleis ein enkeltvis trekker seg ut fra eit ANS.
Såfremt han ikkje er stille deltager er vel ny selskapsavtale og samordnet registermelding  til brreg er nødvendig, eg trur ikkje det er meir.

Kravet til "Deltakere - uttreden " er så langt eg ser D & P :
D Ajourført og underskrevet selskapsavtale.
P Samtykke til melding om uttreden av Foretaksregisteret. (Samtykke kan fremgå av blankett, innholdet i selskapsavtalen/protokoll eller egne erklæringer.)

Fra: http://www.brreg.no/blanketter/samordnet_veiledning_vedl_fr_nyreg.html