8,654    16    0  

NUF og fremtidig overgang til AS

 270     Eidsvoll     0
Hei!

Jeg blir ikke helt enig med meg selv, så spør her. Jeg og samboer skal drive litt smått fremover med produksjon av for til hest/ku/sau samt utleie av stallplasser. Dette utgjør en årsomsetning på 150.000-250.000,- avhengig av hvor langt vi gidder å strekke strikken.

Dette gjør at vi må registrere oss som foretak, men jeg ønsker å holde dette borte fra privatøkonomien. Dvs er ENK, ANS og DA uaktuelt. Samtidig har vi brent alt av egenkapital på oppussing og diverse, slik at vi kan ikke stille 30.000,- + innkjøp av div utstyr for å starte AS.

Da står vi igjen med NUF. Vi trenger ikke noe lån på firmaet, her skal det kun faktureres ut og betale for tjenester som leies inn. Vi skal heller ikke ta ut lønn, men et utbytte i året når det er tilrådelig. Når egenkapitalen i selskapet passerer 30.000,- og vel så det tenker jeg å konvertere til AS. Har noen her inne gjort den konverteringen? Er det så lettvint som disse som selger NUF påstår?
Signatur

   #1
 5,725     0
Eg har ikkje gjort det enda, men har sett på det ja, og så langt eg ser er det enkelt ja.
Eg har hatt NUF i 10 år, og vil nå konvertere dette til AS i løpet av første halvår.
Prisen er nede i 15000,- viss du etablerer det norske AS'et sjølv, men skal andre gjera alt er prisen 20000-25000,-

Men eg ville etablert AS med ein gang, dei 30000 kan du ta ut i lønn til deg sjølv dagen etter du har etablert det.
Kostnad med å etablere AS er ca. det samme som NUF (vel 5000 kr.)

Med AS kontra NUF har du 2-3-4000 mindre i kostnad pr. år.
  (trådstarter)
   #2
 270     Eidsvoll     0
Men hvis de 30.000,- tas ut dagen etter registrering er jo egenkapitalen borte, og da tipper jeg noen kommer og smekker meg på lanken...hmm..  Er litt å tenke på det her..
Signatur
   #3
 83     Nedre Romerike     0
Du trenger ikke regner 30.000 pluss investeringer; du bruker av den innskutte kapitalen til å gjøre investeringer, betale lønn og andre løpende kostnader, mv. Som oblygre nevner må du påregne noen tusenlapper i omkostninger for å etablere AS'et.

Merk: oblygre skriver "ta ut i lønn", dvs beskattes deretter. Å ta ut pengene i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital følger andre regler; herunder krav til minimum innskutt kapital. Utbetaling av utbytte krever at selskapet har opptjent egenkapital.

Aksjeloven krever at selskapet til enhver tid skal ha forsvarlig egenkapital i forhold til risiko ved virksomheten, og skal fungere som en sikkerhet for kreditorer. Har du lite gjeld behøver du derfor heller ikke ha mye egenkapital i selskapet.

Du skriver at du ikke tenker å ta ut lønn, kun utbytte. Det er ikke sikkert Skatteetaten har særlig sans for den løsningen.
  (trådstarter)
   #4
 270     Eidsvoll     0
OK. Dvs jeg kan bruke av de 30.000,- til å kjøpe inn alt av varig utstyr? Alt fra rundballeløfter til bilhenger?

Hvis jeg da velger å ta ut f eks 5000,-/mnd i lønn vil jo det gå seg til på det private etterhvert uansett. I tillegg til utbytte dersom det ligger noe kapital i selskapet. Med uttak av lønn er det jo da 14,4% arbeidsgiveravgift + personskatt som skal betales.

Tja. Kanskje AS er det beste uansett. Og skulle tragediatoren havarere er det jo da enklere å få finansiering til noe mindre utslitt..  :)
Signatur
   #5
 5,725     0

OK. Dvs jeg kan bruke av de 30.000,- til å kjøpe inn alt av varig utstyr? Alt fra rundballeløfter til bilhenger?

Ja. Og om dette kostar meir enn 15000 ex. mva må det avskrives, og da bli restbeløp kvart år stående som egenkapital. Under 15000 blir det direkte fradrag.


Med uttak av lønn er det jo da 14,4% arbeidsgiveravgift + personskatt som skal betales.

Og akkurat derfor er staten etter slike som kun tar ut utbytte slik at de får inn arbeidsgiveravgift.
   #6
 6,009     Finnmark     0
Anbefaler å starte AS med engang, uten revisorplikt....
Med NUF har man ekstrakostnader hvert år i vedlikehold av det "utenlanske" hovedselskapet... Dessuten endel dokumenter som skal kopieres å sendes inn hvert år( dette kommer i tillegg til driften  av AS/NUF i Norge, regnskap mm).....
Og hvorfor ta ut lønn av AS?
Jeg mener du ikke tar ut lønn fra dette AS dersom du har full inntekt andre steder, omsetning på opptil 250000 kr er jo ikke så mye.....
Du tar heller ut utbytte og betaler 28% skatt om du trenger ekstra penger.....
Her er firma som jeg brukte; der står kanskje alt du behøver å vite:

http://www.firmahjelp.no/

http://www.firmahjelp.no/starte-nuf/nuf-eller-as-fordeler-og-ulemper/

http://www.firmahjelp.no/starte-as/ofte-stilte-sporsmal/

"Kan vi bruke fysiske ting som aksjekapital?
Svar: Det er praktisk mulig å benytte fysiske ting som aksjekapital (tingsinnskudd), men verdiene av disse tingene må bekreftes av en revisor. Da det ikke lenger er krav til å bruke revisor for å starte AS, blir dette en fordyrende måte å stifte et aksjeselskap på, og det tar mer tid. Siden kravet om aksjekapital er satt ned til 30.000 anbefaler vi heller å fremskaffe disse 30.000 kronene i kontanter, for så å benytte aksjekapitalen for å kjøpe disse eiendelene etter at selskapet er registrert. FirmaHjelp leverer ikke stiftelse av aksjeselskap med tingsinnskudd"
.
Signatur
   #7
 5,725     0
Etter skatteloven kan velge til ein viss grad ja om ein vil ta ut lønn eller utbytte nå ja, men ein risikerer gjennomskjæring om ein er illojal.
Fra nettet:
Ut fra hva som samlet gir lavest skatt og avgift for selskapet og aksjonæren kan alternativene rangeres som følgende:
1. Lønn inntil NOK 456 400 43,73 %
2. Utbytte 48,16 %
3. Lønn mellom NOK 456 400 og NOK 741 700 51,62 %
4. Lønn ut over NOK 741 700 54,25 %

Men aksjeloven seier at alle transaksjoner skal skje til markedspris, så etter den skal det betales lønn for arbeidet. Men den loven er det ingen som vil skjekke deg for.

  (trådstarter)
   #8
 270     Eidsvoll     0
OK. Men da er det bare å hive inn aksjekapitalen og brenne av den på utstyr. Men når det gjelder lønn, så kan jeg ta ut lønn i f eks juni, desember og januar? Eller må det være regelmessig uttak? Må man levere rimeligste i eget foretak eller kan man ta ut det man ønsker?
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 270     Eidsvoll     0
Timeliste, ikke rimeligste...  Smile
Signatur