99    2    0  

Heydi eller Weber?

 227     0
Vi skal avrette et gulv, og har fått tilbud på både avretting fra Weber og Heydi. Prisforskjellen mellom disse to er ganske stor. Er det også kvalitetsforskjeller her? 🤔

   #1
 187     0
Kan vi få vite prisforskjell? eller m2 pris?
😊

Vil ikke tro at det er noe kvalitetsforskjell på produktene fra nevnte produsenter .