#21
 1,245     Norge     1
Har også sett eksempel på at det blir lagt i 45 grader, altså slik fliser på bad blir lagt. Litt stilig, men et helt hus blir kanskje litt for mye av det gode.

Det negative er mye arbeid og mye kapp.

   #22
 5,569     0
Helhet er nøkkelen. Min mening er at parketten blir finest lagt i husets lengderetning. For øvrig gode poenger fra Børge lenger nede i tråden.
   #23
 3,412     Akershus     0
Bruk sunn fornuft og din egen estetiske sans.

Noen av rådene man får kan man ta med en klype salt, som for eksempel dette:
Grunnen til at ett laminatgulv (og gulvbord generelt) skal legges i lengden av rommet, er at gulvbordene utvider seg mer i breddretning enn i lengderetning.


Et laminatgulv består vanligvis nederst av sammenpressede trefibre/cellulosefibre (uten noen spesiell retning), et bilde av en planke eller noe annet (hvor retningen på motivet på bildet ikke har noen som helst ting å si for noen utvidelse), og over det et skikt med noe hardt og gjennomsiktig (uten noen spesiell retning).  Så de fleste laminatgulv vet ikke noe om at de skal utvide seg mer i en retning enn i en annen. 
Signatur
   #24
 5,569     0
Poenget er vel hvordan gulvet som helhet utvider seg, ikke enkeltbordene (?)

Utvidelse på tvers blir summen av hvor mye hvert enkelt bord utvider seg, tenker jeg, kanskje helt feil tenkt når jeg tenker meg om...?
   #25
 3,412     Akershus     0

Poenget er vel hvordan gulvet som helhet utvider seg, ikke enkeltbordene (?)


Absolutt!  Og her er det lett å fokusere for mye på bordene når man snakker om laminatgulv.

Tenk deg at laminatgulvet består av små enheter, for eksempel kvadratcentimetre.  Så tenker hver kvadratcentimeter at "Oj, nå ble det fuktig luft gitt, og varmt i tillegg!  Nå tror jeg jammen at jeg sveller litt opp av fuktigheten og bruker varmeutvidelseskoeffisieten min til å bli litt større også, så jeg tar og utvider meg en promille!"  Kvadratcentimeteren er bygget opp av cellulosefibre som ligger usortert i hytt og pine, et bilde som gjerne kunne vært snudd uten at det hadde hatt noe å si for utvidelse, og en plate med noe gjennomsiktig på toppen; platen vet ingenting om lengde- eller bredderetning.  Så kvadratcentimeteren vil utvide seg like mye i alle retninger, om det nå er i bredden, lengden, eller en hvilken som helst skråretning. 

Når hver kvadratcentimeter utvider seg like mye i lengden som i bredden, målt i promille, så utvider gulvet seg like mye i lengden som i bredden også, målt i promille.  Dermed har det ingenting å si for utvidelsen (og dermed bredde på nødvendig ekspansjonsfuge) om bordene ligger på skrå, eller i lengderetningen av rommet, eller i bredderetningen av rommet. 


Utvidelse på tvers blir summen av hvor mye hvert enkelt bord utvider seg, tenker jeg, kanskje helt feil tenkt når jeg tenker meg om...?


Ja, selvsagt! 

Tenk deg at bordene er for eksempel 10 x 100 centimeter.  Da kan man tenke seg at en kvadratmeter er ti bord ved siden av hverandre.  I en retning har man et helt bord; altså hundre kvadratcentimetere lagt etter hverandre.  Utvider de seg en promille blir det 1 millimeter utvidelse.  I den andre retningen av kvadratmeteren har man 10 bord, altså 10 grupper på 10 kvadratcentimetre etter hverandre.  Hver gruppe på 10 kvadratcentimeter utvider seg med en promille, altså en tiendedels promille, og når man har 10 slike grupper med en tiendedels millimeter i hver får man selvsagt igjen en millimeter totalt. 

Når materialet utvider seg likt i alle retninger ("isotropt" er faguttrykket) og bordene er stivt sammenføyet i hverandre blir det ett fett om bordene ligger den ene eller andre veien, eller en kombinasjon ("skrå"). 

(Unntak kan kanskje være noen typer laminat som har klikkmekanismer langs bordkanten i andre materialer enn resten av bordene; her kan man kanskje tenkes å få litt andre effekter, men utslaget vil være knøttlite). 

(Resonnementet ovenfor gjelder IKKE for vanlige tregulv.  Trefibre sveller mye mer i bredden enn i lengde når de blir fuktige, og i treverk er trefibrene sortert i retning, så vanlig treverk er langt unna å være isotropt). 
Signatur
   #26
 2,984     Vestlandet     0
Utvider laminat/parkett seg, eller krymper det. Eller gjer det begge delar etter temperatur/fukt?

Mitt laminatgolv i kjellaren har i alle fall krympa (som alt anna der nede) etter at eg la det.
Signatur
   #27
 3,412     Akershus     1
Laminat utvider seg og krymper, i takt med temperatur og fuktighet.

Det er meningen at hvis laminatpakkene først får stå en stund i rommet der laminatet skal legges, og rommet har "normal" luftfuktighet, skal ikke utvidelsen eller krympingen være så voldsom etter at man har lagt gulvet.  Men du får fortsatt litt bevegelse, spesielt mellom kald/tørr vinter og varm/fuktigere sommer. 
Signatur