669    22    5  

Bygge platting uten byggetillatelse

 12     0


Jeg har lyst til å sette opp et telt i strandsonen. Man trenger jo ikke søke byggetillatelse for telt, siden det ikke er en bygning. Men for denne typen telt jeg ser for meg er det fint hvis det er en platting under.

Jeg kan risikere at kommunen sier nei til byggetillatelse til platting, siden det er i 100-metersbeltet.

Spørsmålet er om det går an å lage en platting som i prinsippet er midlertidig (slik som telt) og dermed ikke trenger byggetillatelse?

Noen som har noen tanker om hvordan man kan gjøre det? Man kan vel ikke borre eller mure opp noe, siden det da blir permanente endringer av grunnen.

HSt
   #1
 30 137     Lillestrøm kommune     0
Både teltet og plattingen er trolig søknadspliktig med dispensasjonssøknad siden det er i 100m belte.

Det virker jo som du er ordentlig i strandsonen og kan forvente nei

Er det i Vestfold/Telemark trenger du ikke kaste bort penger på å søke, svaret er nei.
  (trådstarter)
   #2
 12     0

Nei telt trenger ikke byggetillatelse.

Det er Telemark, og litt lenger bortenfor har de nettopp bygget et helt hyttfelt i strandsonen. Så det er nok ikke helt riktig det du sier.

Men dette er innsjø, ikke sjøen
HSt
   #3
 30 137     Lillestrøm kommune     0
Fylkesmann (eller det de nå heter) i Telemark og Vestfold ser ikke ut til å godta en eneste spiker i 100 meters belte, en på vårt hyttefelt hadde fått beskjed om at det var unødvendig å prøve å søke disp for en liten bod på baksiden av hytta gjemt mellom hytte og en fjellvegg og dette godt unna den faktiske strandsonen

Reglene om Søknadafrie tiltak gjelder ikke nødvendigvis i 100m sonen. Telt må følge almannsretten tror det er maks 1 uke
HSt
   #5
 30 137     Lillestrøm kommune     1
Ja jeg var for snill med TS, teltet kan kun stå i 2 døgn

(Nå synes jeg det er unødig strengt)

Så er det veldig stor forskjell på 1m fra sjø og 99m og topografi spiller også inn
  (trådstarter)
   #6
 12     0
To-døgns regelen gjelder for utmark, hvis du ikke har tillatelse fra grunneier.

Eier du grunnen selv kan du ha telt stående til dommedag.
  (trådstarter)
   #7
 12     1
Fylkesmann (eller det de nå heter) i Telemark og Vestfold ser ikke ut til å godta en eneste spiker i 100 meters belte, en på vårt hyttefelt hadde fått beskjed om at det var unødvendig å prøve å søke disp for en liten bod på baksiden av hytta gjemt mellom hytte og en fjellvegg og dette godt unna den faktiske strandsonen

Reglene om Søknadafrie tiltak gjelder ikke nødvendigvis i 100m sonen. Telt må følge almannsretten tror det er maks 1 uke

Det er sikkert riktig, men du må huske på at statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) er et klageorgan. Kommunene tillater mange dispensasjoner. Det er bare avslagene som havner hos fylkesmannen.

HSt
   #8
 30 137     Lillestrøm kommune     0
Nei, alle søknader sendes til fylkesmannen

Kommunene sender over søknadene før deres behandling og fylkesmannen sender innsigelser til kommunene før deres behandling
  (trådstarter)
   #9
 12     0

Nei, fylkesmannen behandler ikke alle byggesøknader. De kan gi innsigelser. Det er kommunene som behandler byggesaker.

Som de skriver
«Kommunene kan som hovedregel treffe planvedtak med rettslig bindende virkning, der det ikke er konflikt mellom myndighetene. Berørt statlig og regionalt organ, annen berørt kommune og Sametinget kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til departementet. Det er derfor viktig at det framgår klart og entydig når det fremmes innsigelse til planforslag.

Og uansett, jeg kom hit for byggeråd, ikke for en juridisk diskusjon.

TSt
   #10
 10 548     0
Alle dispensasjonssøknader i strandsonen sendes til statsforvalter som det heter nå i allefall så er det en del tidligere Telemark kommuner som har fått pålegg om dette. Det har vært slik i mange år der nå.