192    9    1  

Ikke akkurat pergola, men et terrassetak i 10 etg.

 5     0
På takterrassen har jeg I dag en kjempestor markise (5x4 meter). Denne ønsker jeg å erstatte med et mindre terrassetak (5x2,5 meter), slik at det stopper ved hjørnet av boden i bildet. Taket skal dekkes med plater av kanalplast. Boligen ligger i Oslo sentrum.


Taket vil ha fester i vegg på to sider (innerst og på venstre side i bildet). Det vil også ha delvis feste i ytterhjørnet på boden til høyre. Her kan det nok bli behov for en stolpe i tillegg.

I beskrivelsen fra leverandør står: Platens bredde er 1220 mm. Skal monteres med c/c 1240 mm. Anbefalt dimensjon på taksperrer er 56 mm. Avstanden mellom de tverrgående lektene skal være 1,5 meter.

Spørsmål 1: Det bør vel legges taksperrer med c/c 600 mm selv om bare annenhver benyttes for festing av platene?
Spørsmål 2: Hva bør minste holdbare dimensjon på frontdrageren på 5 meter være?
Spørsmål 3: Takets flate er 12,5 m². Så vidt jeg skjønner er dette tiltaket ikke meldepliktig etter den nye forskriftsendringen. Stemmer det?
Ikke akkurat pergola, men et terrassetak i 10 etg. - vedlegg.jpg - bjoernni

HSt
   #1
 30 459     Lillestrøm kommune     0
Dette er påbygg ikke tilbygg så det dekkes ikke av søknadsfritaket

Pass på vind slik at tak og eller plater ikke blåser av, jeg så på vindkrefter ved tilbygg på hytta og det er kompliserte ting å klare å få oversikt over for en amatør
   #2
 23     1
I 10 etg?
Så dette er sameie eller borettslag? I så fall må du også avklare med styret at du kan sette opp dette.
  (trådstarter)
   #3
 5     0
Ja, og jeg har fått aksept fra styret.
Men øvrige tillatelser skulle jeg ikke behøve.
Tilsvarende (og større med fast innglassing) er gjort på flere lignende terrasser i nabohusene, som er et annet borettslag.
  (trådstarter)
   #4
 5     0
Dette er påbygg ikke tilbygg så det dekkes ikke av søknadsfritaket

Pass på vind slik at tak og eller plater ikke blåser av, jeg så på vindkrefter ved tilbygg på hytta og det er kompliserte ting å klare å få oversikt over for en amatør


Ja, jeg er amatør! Og jeg skynder meg å legge til at en forutsetning er å engasjere profesjonelle håndverkere.

Fordi jeg er i plaleggingsstadiet forsøker jeg å få en realistisk oversikt over hva dette innebærer.

HSt
   #5
 30 459     Lillestrøm kommune     0
Ja det er bra !

Men som sagt er dette søknadspliktig som påbygg
  (trådstarter)
   #6
 5     0
Ja det er bra !

Men som sagt er dette søknadspliktig som påbygg

Jeg kimser ikke av en «forumkonge , men er likevel litt usikker på om dette kommer inn under «påbygg .
Det øker ikke boligareal, og det øker ikke byggehøyden. Det erstatter en mye større markise.
Skal sjekke nærmere med prosjektansvarlig for bygget da det var nytt, og også med nabobyggene som har helt innglassede løsninger.

Som sagt, jeg vil avklare alt dette før neste skritt.
Grunnen til at jeg forhører meg om dimensjon på frontdrager er nettopp at jeg vil vite hva tiltaket vil ha å si for det estetiske. Men om dette har jeg foreløpig ikke fått noen tips.
HSt
   #7
 30 459     Lillestrøm kommune     0
Det er bærende konstruksjon oppå eksisterende konstruksjon det er det som er definisjon av et påbygg. Du kan bygge en etasje med underliggende kjeller med søknadsfritaket, men har du kjeller med terassetak og ønsker å bygge inn dette er det også et påbygg selv om jeg i det tilfellet er enig at det godt kunne vært innenfor

10etg med snøras fra taket osv gjør det jo naturlig at det er søknadsplikt, og kanskje er 10etg godkjent nettopp på grunn av inntrukket fasade, så det er ikke sikkert det blir noe godkjenning på deg.

Bruker Ebe har lært oss dette om påbygg her på BB, brukeren er ekspert på plan og bygg.

   #8
 23     0
Ja det er bra !

Men som sagt er dette søknadspliktig som påbygg

Jeg kimser ikke av en «forumkonge , men er likevel litt usikker på om dette kommer inn under «påbygg .
Det øker ikke boligareal, og det øker ikke byggehøyden. Det erstatter en mye større markise.
Skal sjekke nærmere med prosjektansvarlig for bygget da det var nytt, og også med nabobyggene som har helt innglassede løsninger.

Som sagt, jeg vil avklare alt dette før neste skritt.
Grunnen til at jeg forhører meg om dimensjon på frontdrager er nettopp at jeg vil vite hva tiltaket vil ha å si for det estetiske. Men om dette har jeg foreløpig ikke fått noen tips.


Ett tilbygg er utvidelse av en bygnings grunnflate.
Påbygg er f.eks en bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon.

Mao, dette er ett påbygg. Alle påbygg er søknadspliktig. Ref: https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/bygg-mer-uten-a-soke/
  (trådstarter)
   #9
 5     0
Jeg skjønner at jeg må få avklart evt. søknadsplikt før neste skritt.
Det er nok likevel litt tidlig å konkludere med at «det ikke er sikkert at det blir noe godkjenning . Og særlig ikke med begrunnelse fare for snøras fra 10. etg.
Taket jeg planlegger avsluttes 1,5 meter innenfor kanten av terrassen. Altså fortsatt inntrukket.
Som sagt: I nabobyggene er tilsvarende terrasser innbygget med skråtak helt ut til kanten, og med dermed fritt snøfall til bakken.
Vi får se.