64    0    0  

Isolere hønsehus

 15     0

Kona har bestilt et isolert hønsehus. Hva er best og enklest å isolere med?

Er isopor brukbart som isolasjon i et hønsehus?