96    4    0  

kjedesag hvilken olje?

 7     0
Regner med noen "hendige" her har greie på dette. Jeg har en elektrisk  Black & Decker kjedesag fra noen år tilbake. Det er anbefalt å bruke oljen med betegnelsen A6027, noe jeg ikke finner noe sted. På nettet har noen foreslått SAE30 som erstatning. Denne har jeg funnet som plenklipperolje. Kan jeg bruke SAE30, eller er det bedre å bruke bioolje som er tiltenkt kjedesag? ( Oljetanken er for tiden helt tom.)
Er interessert i alle forslag / kommentarer!

HSt
   #2
 29 912     Lillestrøm kommune     0
Noen av de små kjedesagene spesifiserer en mer lettflytende olje enn vanlig sagkjede olje, om det er tilfelle her vet jeg ikke.