126    3    0  

Klargjøring for belegningsstein

 4     0
Hei, 

Jeg skal legge belegningsstein på ett område som er ca. 100m2. Selve leggingen av stein skal jeg gjøre selv, men det må kjøres til ca. 10m3 med masse for så å planeres ut, klart for belegningsstein. 

Noen som har en formening og erfaring med hva dette kan ligge på prismessig? Det skal inkludere alt utenom belegningsstein og selve leggingen av belegningssteinen. 

Bor forøvrig i Stavanger området.

TSt
   #1
 12 102     0
Dette må jo være en pølse i slaktetiden. Dette må jo bare være småpenger i forhold til totalkosten på løsningen.
Kan massene bare legges oppå det som finnes fra før ? Det er ikke noe telefarlige masser og det er bæring nok i massene under ? I så fall er det jo bare å få en bil til å levere det du trenger og få de til å fordele ut massen best mulig når den tømmes av bilen. Hvis det ikke er noe trør etc i veien for tipp bil så er jo dette enkelt.

En bør trolig ha platevibrator for å komprimere og så må en beregne og flytte litt masse siden de kanskje ikke treffer helt. Da drar en av der det har blitt for tykt og legger det på der hvor det evt mangler litt.

Settesand skal være mye tynnere lag og bør være maskinsand (knust). Maur trives mye dårligere i denne enn i natur sand.

Platevibrator kan en leie hos et utleie firma.

Evt kan en legge på de ekstra massene først og så vente litt med resten slik at en får komprimert dette via naturen.
  (trådstarter)
   #2
 4     0
Dette må jo være en pølse i slaktetiden. Dette må jo bare være småpenger i forhold til totalkosten på løsningen.
Kan massene bare legges oppå det som finnes fra før ? Det er ikke noe telefarlige masser og det er bæring nok i massene under ? I så fall er det jo bare å få en bil til å levere det du trenger og få de til å fordele ut massen best mulig når den tømmes av bilen. Hvis det ikke er noe trør etc i veien for tipp bil så er jo dette enkelt.

En bør trolig ha platevibrator for å komprimere og så må en beregne og flytte litt masse siden de kanskje ikke treffer helt. Da drar en av der det har blitt for tykt og legger det på der hvor det evt mangler litt.

Settesand skal være mye tynnere lag og bør være maskinsand (knust). Maur trives mye dårligere i denne enn i natur sand.

Platevibrator kan en leie hos et utleie firma.

Evt kan en legge på de ekstra massene først og så vente litt med resten slik at en får komprimert dette via naturen.


Ja, men det handler for meg om og få en oversikt på totalkostnaden. Jeg har kontroll på de andre kostnadene også var jeg usikker på dette Smile

Massen som ligger nå er masse de kan legge rett over da det er passende som bærelag.

Takk for tips når det kommer til maskinsand Smile Kommer til å leie en platevibrator ja.
TSt
   #3
 12 102     0
Største kostnaden på dette bruker jo å være frakt.  Kr 350 kr betaler vi for tilhengerlass her som er ca 1m3  men prisen for massen er jo mye lavere når en får den i en stor bil så det er frakten som er avgjørende.  Så du må finne ut hvem som leverer med kortest kjøring til din adresse.   Er det for å fylle opp 10 cm at du trenger 10m3 eller er det for å få litt mere avrenning i massene ?  Hvis du ikke trenger noe av dette så er det jo unødvendig med 10 cm.  

Sette sand laget er 3-5 cm tykt så en må ha annen masse nederst hvis det skal opp 10 cm i tillegg til dette.  Det kan leveres i bigbag sammen med stein men er sikkert billigere direkte fra et steinbrudd som kan levere rett kvalitet.  

Kantene må sikres på en måte, skal du ikke ha kantstein som legges ned i mager betong på baksiden så må en støpe en liten trekant utenfor ytterste raden.  Har en avlang stein kan en da kanskje benytte en rad eller to på langs først.  Da slipper en å få biter helt ut på kanten.  Må enten ha steinsaks eller annet verktøy å dele stein med og så må en huske sette sand.  Må også tenkte på hvordan dekket avsluttes der en kjører inn på det enten det er fast dekke der (som kan gi litt problem, må en skjære rett kant her)  eller det er mot annet type dekke (grusvei etc)