107    2    0  

Krittsnor ved terrassebygging

 38     0
Hei terrassebyggere

Jeg holder på å bygge terrasse. For hvert fjerde bord trekker jeg en rett linje med krittsnor, men jeg lurer på om jeg gjør det helt riktig. Skal krittsnoren brukes etter hvert fjerde bord, eller estimerer man avstanden fire bord frem før man trekker streken? Grunnen til at jeg bruker hvert fjerde bord (ca. hver halvmeter) er for at jeg synes hver meter er litt mye. Er formålet med den rette linjen å kontrollere at bordene ikke legges med for mye svai?

-Asse

   #2
 2 597     Sørlandet     0
Har bare satt hver meter også kontrollmålt tilbake med meterstokken. 

 Er for svaien ja. Bordene er ikke hundre prosent like så fort å bli litt svai uten å ha satt en snapp


Hvor mye du må ha imellom hvert bord varierer. Dersom cu er 1,6mm fint men er de klissbløte så kan de legges inntil. Tommestokken er 3mm (tror jeg) og fin på møre royal(?) eller veldig tørt cu. Husker ikke helt men ligger på google😅