30    1    0  

skiferplatting høyere en kledning

 3     0
Ønsker og lage større platting foran inngangsdør, men håper på å slippe og rive hele kledningen, da spikerslag og museband er lavere en høyden jeg ønsker skiferen.

Tanken er og ta vekk belegningstein, lage en ramme med granittstein, fylle opp med singel/pukk og legge brudskifer inni "rammen"

Kan jeg ha en 2x4 10-15cm ifra kledning og ha en rist helt innerst for å slippe at løv samler seg nedi mellom 2x4 og for og sørge for god lufting bak kledning?

Noen som har en bedre ide?
skiferplatting høyere en kledning - tegning hus 1.jpg - diy-ray

HSt
   #1
 35 475     Lillestrøm kommune     0
En rist er lurt, men det er etter at panel er kappet og beslag er montert. En platting som fører vann inn mot bunnsvill gir fare for råte.

En rist over en renne dekt med beslag som en U med fall i rennen