259    5    0  

Skjøting av dragere til terrasse

RMI
 8     0
Terrasse prosjektet skrider sakte fremover, og støperør er klar til støping.

Når det gjelder dragere er jeg usikker på hvordan disse bør skjøtes.
Jeg har forsøkt å lese meg frem til dette, samt sett massevis av videoer.

Til dragere skal det benyttes 48x148 som legges dobbelt, og det blir tre slike dragere.
Lengden på 660 cm gjør at jeg må skjøte disse.


Tegningen nedenfor viser plassering av søyler, angitt med de røde prikkene.
De øverste tallene viser avstand fra venstre ytterkant til søylene.
Tallene nedenfor viser avstanden mellom søylene
Det er lagt opp til maks 50 cm overheng på ytterkantene.

Skjøting av dragere til terrasse - Dragere.jpg - RMI
Jeg ser for meg tre varianter av skjøting.
Øverst: 550 + 110 og 110 + 550 
Midten: 550 + 110 og 330 + 330
Nederst: 55 + 550 + 55 og  330 + 330

EDIT: Grunnen til 550 cm bjelker er at jeg kjøpte noen ferdig kappet til bjelkelaget for å unngå å skjøte her. Jeg fikk nok til at jeg kan benytte noen av disse til dragere.

Tanken bak den nederste varianten var at bjelken skulle hvile på alle fire søylene, men avstanden blir nok for stor til at det lar seg gjøre.

Hvilken variant bør jeg satse på, eller er det andre måter som er bedre?

På forhånd takk!


   #1
 5 467     Akershus     0
Lengdekombinasjonen du ender opp er mindre viktig.

Det som er viktig er at skjøtene skjer på bærepunkter og at omleggene er godt forskjøvet.

.Thag
Signatur
RMI
  (trådstarter)
   #2
 8     0
Kunne du ha utdypet litt?

Betyr det at punktet der to bjelker møtes må være i selve stolpeskoen?
Eller er ikke det så nøye så lenge den parallelle bjelken ligger på bærepunkter?
   #3
 5 467     Akershus     0
Ja, det betyr at møtepunktene må ligge på bærepunkter. Men det jeg mener med at omlegget skal være forskjøvet, er at doblingen ikke har møtepunkt likt med den første.

Se om dette hjelper på forståelsen:

Skjøting av dragere til terrasse - 2020-05-29_10-02-04.jpg - RMI

Grønn pil er ett strekk, blå pil er resten. Omvendt under, der den grønne pila er kortest, og den blå lengst. Møtepunkter på bæringen, men med godt omlegg.


.Thag
Signatur
   #5
 5 467     Akershus     0
Anytime Smile

.Thag
Signatur