99    1    2  

Terrasse av ukurante materialer - hva er best beskyttelse

 32     0
Jeg har tilgang til uhøvlede/ujusterte/ikke impregnerte 2" 6" forskalingsmaterialer; flere med vankant:

1. Er styrkeklasse på slike C14 ?
2. Ved terrassebygging; hva er søyleavstanden ved doble 2" 6" dragere av disse materialene ?
3. Så cc 60 på vanlig måte med single 2" 6", så 28 mm 120 mm impregnerte terrassebord på toppen - er det ok ?
4. Hva med impregneringsmiddel...duger 1/3 del av hver av disse: tjære, terpentin, linolje ?
5. Hva er beste impregneringsmiddel ?
6. Hva annet skal jeg ta hensyn til gitt valg av slike materialer ?

Tusen takk !

HSt
   #1
 30 142     Lillestrøm kommune     2
Kapp de opp til ved, legger du uimpregnert dobbelt så går det råte med start i mellomrommet veldig fort.

så ingen terssser uten impregnerte materialer