113    1    0  

Ulik høyde trappetrinn

 112     0
Planlegging er ikke min sterke side, og har derfor laget meg noen problemer. Bygger nytt inngangsparti, veranda med trapp ned. Har kjøpt ferdige trappevanger, fem trinn. 
Men det går ikke opp med høyden på verandaen. 

Hvis jeg lar vangene gå flukt med bjelkelaget blir nederste opptrinn 23 cm. Hvis jeg senker øverste trinn i vangen, og kapper opptrinnet på vangen, får jeg seks trinn og nederste trinn 11 cm. I tillegg kommer terrassebord på 28 mm, så nederste trinn blir da snaut 14 cm. Vil dette ødelegge flyten? Opptrinn på vangene er 17 cm, så seks cm forskjell. 
Ser at siste scenario er best med tanke på opptrinn på 14 cm mot nesten 26 cm. 

   #1
 3 255     0
Lever tilbake vangene og bygg trappa fra scratch, så vanskelig er det ikke og resultatet blir mye bedre.