52    0    0  

Brannsikre veranda

 122     0
Vi har ett hus som er ca 20 meter langt som ligger en meter fra nabotomt. I enden av huset er det en terrasse som vi ønsker å heve 1,5 meter til en veranda med evnt overbygg mot nabotomt (skog) tenkte å ta runden rundt til aktuelle naboer. De med skogen må evnt godta at vi bygger så nære, selv om det er bebygd likt der i dag bare nærmere bakken. De har mulighet for å godta det uten videre eller kreve at jeg brannsikrer verandaen i tilfelle de vil bygge noe på sin side av tomta en gang i fremtiden. Så da lurer jeg på hvordan man brannsikrer en veranda? Planen er å ha den på stolper og tette igjen under med iml lekter, royal bord og trevegger på evnt overbygg. Må hele verandaen sikres, kun side som vender mot nabo eller alt innenfor tre meter fra nabogrense? Må innrømme at det føles rimelig meningsløst å brannsikre dette da huset uansett ligger en meter fra og ikke er brannsikret på noen måte. (bygget i 68)