594    16    0  

Brudd i kloakkrør

 43     Oslo     0
Jeg hadde nylig rensket opp i og kamerakjørt mine gamle rør. I etterkant av dette la naboen fiberkabler på tvers av disse hvor det ble brukt gravemaskin og så asfaltert. Jeg har nå fått påvist brudd i rørene mine rett under gravestedet. Husker ikke helt hvilken type rør jeg hadde betongrør? De var litt forskjøvet i forhold til hverandre visse steder.

Bare gravejobben er taksert til minimum 60 tusen kroner og jeg har ingen forsikring som dekker grunnet rørenes alder. I følge kabelfirmaet ligger fiberkablene på 20-40 cm dybde. Noen sier arbeidet som er gjort kan ha ført til skaden kabelleggingsfirmaet tilbakeviser det mener det er helt tilfeldig at rørene har kolapset akkurat der.
Noen her inne som har innspill?

   #1
 1 408     I huset mitt     0
60 tusen for å grave opp og utbedre punktet, eller er det for å bytte ut større deler av røroppleget?

-For har du betongrør så holder ikke disse for alltid, så det må vurderes å bytte disse ut før eller siden(selvsagt avhengig av alder). Også om du har galvaniserte rør for vann, disse gror igjen.
Bytte alt til pvc er ro i sjela og mange tiår med bekymringsfrihet. Wink

Hvor stort hull/dybde holdt de på med da de la fiberen da? -Kan jo fint være mulig at denne fiberjobben har medført at grunnen lengre ned har flyttet på seg, endret trykk slik at røret har mista støtten rundt, etc.
Men likefult så indikerer jo dette at røret ikke var i den beste standen......
  (trådstarter)
   #2
 43     Oslo     0
60000 er kun for gravejobben.. Det viser seg at rørene mine ikke kobles på offentlige rør 10-15 meter nedenfor skadestedet som man trodde men går 50-100 m langs asfaltert fortau for så å krysse veien ned til den offentlige kumnen på andre siden. Det er derfor ikke "bare" for meg å sette igang. Jeg håpet å kjøpe meg litt tid for å bygge meg opp kapital for så kanskje få kjørt strømpe. Derfor svært ugunstig at dette skjer nå. I følge motparten har de lagt kablene 20-40 cm ned i terrenget asfalt flaten er kan som er lagt er kanskje 2*3 meter men jeg har ikke spesifikt vurdert det. Synes bare det er iøenfallende at skaden er like under hvor de drev på. Ikke bare å få lagt pvc rør heller da man har flere bender underveis. Reagerte forøvrig også på at naboen dro dette igang uten å informere meg når han visste at jeg har gamle rør. 
   #3
 15 445     Akershus     0
Rørbruddet høres ut til å være naboens ansvar. I så fall bør han da betale for oppgraving i området der han har vært og selv betale ny asfaltering.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 43     Oslo     0
Ingen av motpartene mener de har noe ansvar selvfølgelig, og jeg aner jo ikke noe om effekt av graving😓
TSt
   #5
 3 004     0
Tror en kanskje får problemer med å få de til å ta på seg skyld her siden røret skal ligge veldig mye lenger ned.  Nabo var i motsatt rolle, gravde av kabelTV når de la ny kloakk.  To kabler,  jeg spurte de som kom om hvorfor det var to og fikk beskjed om at det var stamkabel til sentrum av bygda også. Derfor var ikke dette så veldig populært.  Når de var ferdig var det igjen svarte skjermer.  Da drev de og søkte etter kabelbrudd der hvor det var gravd.  Men jeg hadde jo sett at gravemaskin kun sto I gaten siste døgnet og vanskelig kunne ha skadet noe der,  jeg henviste de derfor til et punkt utenfor meg hvor de lastet gravemaskinen opp på lastebil.  Da står gravemaskin på bakskjæret mens den klatrer opp. Dette hadde knust coax kabel som lå i grunnen.  Kan aldri tenke meg at de kunne få noe for denne skaden siden kabel lå alt for grunt.

Når jeg fikk lagt om kloakk der jeg bodde før fant de nyere ledning som lå mye nærmere.  Ca 12 m unna huset.  Denne ble benyttet istedenfor den gamle trasseen på mange titalls meter.  Tror de fikk beskjed om å plugge røret i gammel tilkobling.  Dette ble nok ikke gjort siden vi ikke hadde anelse om hvor dette punktet lå.  Men en forgrening nærmere huset ble plugget, men vi hadde allerede forsikret oss om at ingen naboer langer var koblet til denne.  De hadde gjort liknende operasjon mange år tidligere.
  (trådstarter)
   #6
 43     Oslo     0
Hva menr du med at røret skal ligge mye lenger ned? Jeg regner med at røret mitt ligger på frostfritt nivå. Spørsmålet er om en gravejobb med gravemaskin over kan få mitt gamle rør under til å kollapse under gravestedet. Siden skaden er påvist akkurat der.
   #7
 1 408     I huset mitt     0
Ja, det er nok klart at gravingen ifm fiber har endret/påvirket grunnen under gravstedet.
For å grave 40cm ned ifm fiber, så trenger man ikke en 2 eller 3m bred grøft, men selvsagt kan asfalten som er lagt over "lyge" litt pga mulige krav om fresing og skjøt av ny asfalt innpå gammel.
Men , problemet er om det går an å kreve ansvar fra de som gravde ifm fiber.......De hevder sikkert at rør var så gamle/skjøre at de ikke kan lastes.

Kan du legge rørene i en annen trase ned til kommunalt nett? -Koble innpå noe annet/nabo, etc?

  (trådstarter)
   #8
 43     Oslo     0
Du tenker det er helt innafor å sette igang graving hvor det er kjent at naboens svært gamle svake rør går, noe som vil koste koste naboen svært dyrt om noe går galt, uten å kontakte henne i forkant?

Jeg tenker det er ufin oppførsel av naboen.

Det blir i såfall å koble meg på naboens rør som mine sikkert går parallelt meg eller kanskje alt er koblet til han. Kommunes registreringer stemmer ikke i forhold til virkeligheten. Jeg skal be om at tinglysningen på dette sendes meg da naboen kjøpte en del av denne eiendommen og det er tinglyst rett å ha kloakkrørene gående der som  en del av salgsdealen eller noe slikt.
HSt
   #9
 16 485     Sørum     0
Jeg er redd de vil hevde at det er rør eiers ansvar at de ligger i masser som tåler dette, unntaket må være hvis dette er på tomt eid av deg. Men det er jo mulig med ekstra punkt belastning, ref. beskrivelsen over med av/pålessing av graver vha skjæret. Er det vurdert å trekke strømpe i eksisterende betongrør (med unntak av området med kollaps?)
  (trådstarter)
   #10
 43     Oslo     0
Jeg er redd de vil hevde at det er rør eiers ansvar at de ligger i masser som tåler dette, unntaket må være hvis dette er på tomt eid av deg.  Men det er jo mulig med ekstra punkt belastning, ref. beskrivelsen over med av/pålessing av graver vha skjæret.  Er det vurdert å trekke strømpe i eksisterende betongrør (med unntak av området med kollaps?)

Dette er mine rør som går over nabotomt skilt ut og kjøpt fra min engang tilbake i tid men da tinglyst rett til å ha rørene gående der. Jeg tror jeg bør få ut tinglysningen og lese hva som står i den. Det overrasker nemlig meg at rørene er lagt lengere enn langt og en omvei rundt bygget istedet for rett frem korteste vei på andre siden av byggningen som jeg tenker ville vært mest naturlig å gjøre med tanke på vedlikehold i fremtiden.  Noe som også er tegnet inn på kommunens kart. Det er rart de ikke ble lagt slik.