96    1    0  

Byggesøknad for støttemur og terrengendring

 13     Oslo     0
Hei,

Jeg er nødt til å bygge et par støttemurer, og fylle masse på deler av tomten.
Støttemurene vil være søknadspliktige, både pga høyde og pga plassering i forhold til nabotomtene.

Noen som kan anbefale firmaer jeg kan kontakte i den forbindelse?
Vil behøve hjelp til både søknad, tegninger etc.

Dette er i Oslo.

   #1
 2 555     Akershus     0
Kan anbefale A.L. Maskin. Har ikke noe nummer for hånden.

.thag
Signatur