(trådstarter)
   #11
 43     0
Det er stor forskjell på en levegg en vil ha for å hindre innsyn fra nabo  eller å prøve å få litt mere le på uteplassen og en støyskjerm.  Så jeg tror ikke det er anvendelig å prøve å plukke frem regler som er beregnet på noe helt annet å overføre de hit. Problemet at en ikke eier noe utenfor av betydning burde en ha sett ved kjøp.  Jeg unngikk å kjøpe noe i for mange år siden når vi oppdaget at det meste av tomten var skilt ut.  Det tok riktignok 15-20 år før det kom et større bygg der men var det jeg regnet med at ville kunne komme.


Ja det er det jeg mener, dette er ikke en levegg eller et vanlig gjerde og har derfor andre regler. En slik støyskjerm er i omtrent alle tilfeller å anse som en søknadspliktig konstruksjon, og har derfor andre regler om avstand enn en levegg eller gjerde. Derfor kan de ikke bruke reglene for levegg for utgangspunkt, for det er ikke en levegg og skal ikke behandles som en levegg i søkeprosessen.

Det sagt, krever jeg ikke at de har støyskjerm 4 meter fra tomtegrensa. Jeg vil bare ha nok plass bak husveggen til at jeg før sagt opp stillas og gjort vedlikeholdtet som trengs (gammelt murhus, hele veggen må fikses opp på). Jeg kan godt skrive under på at jeg godtar at de har støyskjermen nærmere enn 4 meter, men jeg er rimelig sikker på at de i utgangspunktet må ta hensyn til at det er avstanden som kreves her.

Dette, samt avløpsrøret er nok grunnen til at den eksisterende 2 meter høye veggen i dag, står 3 meter fra husveggen, og 2 meter fra avløpsrøret. Nettopp fordi den høye veggen i dag (ikke støyskjerm) trolig er satt opp der den er med hensyn til avløpsrør og avstand fra tomtegrense.

Virker som om de ikke planlegger å ha hensyn til dette når de skal bygge nytt uteområde. Jeg kan ikke forstå hvordan de har lov til det nå, når tomtegrensa og avløpsledningen fortsatt har samme plassering.

HSt
   #12
 35 857     Lillestrøm kommune     0
Som jeg skrev det er trolig ikke vanskelig å få de til å sløyfe støyskjermen, det får du til ved å klage. Men du får ikke noen støyskjerm innpå nabotomten så det du oppnår er å miste støyskjermen. Valget er ditt.

Når jwg sykler langs Tronheimsveien i området her så ser en noen hus har valgt bort støyskjermen det er tilsvarende du kommer til å gjøre ved å klage
  (trådstarter)
   #13
 43     0
Som jeg skrev det er trolig ikke vanskelig å få de til å sløyfe støyskjermen, det får du til ved å klage. Men du får ikke noen støyskjerm innpå nabotomten så det du oppnår er å miste støyskjermen. Valget er ditt.

Når jwg sykler langs Tronheimsveien i området her så ser en noen hus har valgt bort støyskjermen det er tilsvarende du kommer til å gjøre ved å klage


Det kan hende det er sånn de ønsker å løse det. Samtidig kan jeg ikke skjønne at de kan komme unna støyskjermen. Støymålingene de selv har bestilt viser at det er nødvendig med støyskjerm for å sikre et støynivå under 60 dB, ergo kan jeg ikke skjønne annet enn at de er nødt til å beholde den, men flytte den et par meter lenger inn på området. Altså omtrent samme sted som det 2 meter høye gjerdet står i dag.
HSt
   #14
 35 857     Lillestrøm kommune     0
Som sagt langs Trondheimsveien så må det være huseiers valg om ikke å la veivesenet sette opp støyskjerm, for det ble nybygd støyskjermer langs mange av husene