260    6    1  

Feste levegg i pil på eksisterende gjerde

 43     0
Vi har plantet thujahekk mot naboen, men inntil den blir høy nok har vi supplert med levegg i pil for å skjerme litt innsyn. Dette er helt i orden for nabo.

Hvordan kan dette festes best mulig på gjerdet? I dag er det bare provisorisk festet med strips.
Ønsker å heve det litt, så tenkte legge en impregnert lekt 10-15cm over bakkeplan på gjerdestolpene som leveggen kan hvile på i bunn, og så deretter feste leveggen på hver gjerdestolpe bortover (1-2 festepunkter oppover per stolpe). 

Men hvordan? Det meste av festingen vil komme bak hekken, så utseende er ikke krise. Er det enklest å bare skru et terrassebord på utsiden av leveggen (altså terrassebord - levegg - gjerdestolpe)? Eller bruke et stor plate/shims av noe slag per gjerdestolpe? Andre lure måter?

Bilde av opplegget (leveggen på gjerdet har bare falt av, derfor planen om bedre festing). Leveggen/gjerdet fortsetter bakover på venstre side, så totalt er det vel ca 8 meter.

Feste levegg i pil på eksisterende gjerde - levegg-pil.jpg - Marvil

   #2
 5 515     Akershus     1
Skruer og skiver?

.Thag
Signatur