94    0    0  

Fylle opp plen og lage støttemur

bvn
 31     Trøndelag     0
Har startet på et lite prosjekt der jeg skal
-heve nivået på plen med ca 30 cm
-grave ut av skråningen vist på bildet under. Grave nok til at det blir litt mer flat plen og mindre skråning på oversiden
-Sette opp en støttemur(Forskalingsblokk) ca 1 m høy langs hele skråningen (12 m)
-Sette opp en bod. Ca 10 kvm og bruke støttemur som deler av vegg på boden
-Lage en ekstra platting/uteplass på plena
Litt vanskelig tilkomst på maskiner så tanken at det gjøres for hånd.

Har begynt å skrape av torv/ugraslaget i skråninga. Og hakket ut i leira/gravd ut av skråninga ca hvor boden skal være. Skal fortsette det arbeidet videre bortover.

Kan torv/ugresset bli liggende igjen på plena sammen med utgravde masser fra skråning og tilkjørte masser for å fylle opp plena eller vil det skape problemer på ny plen med ugress? Eller bør torv kjøres bort? 

Tenker å fylle opp plen med ca 20cm grus som også brukes som drenerende masser bak mur, stabiliserende under mur osv. Og ca 10 cm jord som jeg sår på eller legger rulleplen.

Vurderer å legge duk på gammel plen før jeg fyller opp med nye masser.


Fylle opp plen og lage støttemur - IMG_20210702_204845_1.jpg - bvn