129    2    0  

Grus i overgang mellom støttemur og asfalt

 21     0
Utenfor støttemuren vår er det et belte på 10-20 cm hvor det vokser mye brennesle, løvetann og annet ugress. Jeg ser at i lignende «belter» f.eksempel utenfor gjerder er det vanlig å legge grus. Er det noen her som har tips eller link til hvordan jeg gjør den jobben - er det de samme stegene som for å legge shingel i oppkjørselen? Typ grave vekk, legge duk og fylle på?

   #1
 4 462     Akershus     0
Samme fremgangsmåte.

.thag
Signatur