#41
 827     Kongsberg     0
Jeg er  snart ferdig med å legge belegningssteinen vi skal ha og får lagt asfalt på resten til tirsdag. Når fuges/komprimeres steinen når man benytter denne kombinasjonen? Om jeg fuger/komprimer nå så renner jo fugesanden ut av fugene der hvor jeg ikke har fått fylt inntil med asfalt ennå.

Om jeg venter med fuging og komprimering til asfalten er lagt unngår jeg problemet over, men da får jeg vel problemer med at ytterste steinrad mot asfalt blir "låst av asfalten" og ikke blir komprimert?

Signatur

   #42
 97     0
thoran: Hva ble løsningen din? Jeg holder på å legge belegningsstein nå og lurer på om jeg skal fuge/komprimere før eller etter jeg legger asfalt inntil. Jeg heller mot å asfaltere først, siden jeg muligens risikerer at steinene kan forskyve seg litt før jeg får lagt asfalt?
   #43
 827     Kongsberg     0
Hei. Jeg endte med å fuge først fordi jeg ikke hadde mulighet til å være hjemme når asfalten ble lagt. Jeg la opp noen planker langs ytterste kan med stein før jeg fuger slik at ikke fugesanden skulle renne ut. Det funket fint.
Kombinasjon av asfalt og belegningsstein? - image.jpg - thoran
Kombinasjon av asfalt og belegningsstein? - image.jpg - thoran
Signatur
KE
   #44
 3,673     Hordaland     0
Gammel tråd men like aktuell!

Vurderer å legge stein rundt parkeringsplass og innkjørsel slik dere viser på bildene.
Har sett noen som har glatte steiner rundtom, altså steiner som er polert på toppen.
Er det noen som vet hvem som selger slike steiner?

Ellers så vurderer jeg granitt murblokk istedet for vanlig kantstein, ønsker ikke slike betongblokker. Jeg har 20cm bred støttemur som jeg skal asfaltere inntil på toppen, også skal betongblokkene, eventuellt noe annet sikre at man ikke kjører/rygger utenfor. Det blir også platet hekk så muren trenger ikke være høy, bare en fordel at man ikke åpner bildører inn i muren.
   #45
 23     Trondheim     0
Er det noen som har nyere erfaringer med pris/kostnad pr kvm nå i 2021/2022 (mest tilbud kanskje, siden det fortsatt er vinter mange steder). Perioden med manglende råvarer Post-Covid har gjort mye med prisene på de fleste byggevarer, og vi har asfaltering av ca 200 kvm som gjenstående på vårt uteområde hjemme.

Bjørn
   #46
 875     0
For å legge kanstein(belegningsstein) før asfalt, bør man legge steinen i støp. Og h or høyt bør det vøre fra "subbus" og opp til kansteinen, når asfalt og stein skal vøre lik høyde?
   #47
 23     Trondheim     0
Svarer på denne sjøl, da vi kontaktet flere firma for tilbud på asfaltering. Prismessig var de ikke så ulike, men noen ville håndlegge alt og noen ville bruke utlegger. Med alt av rigging/mobilisering, forarbeide og selve asfaltering endte vi på 90 tusen inkl moms for 170 kvm. Det gir ca 530 kr pr kvm, for alt arbeid inkludert.

I vår gårdsplass/innkjøring/parkering var det ferdig planert med grov pukk og subbus på toppen. Forarbeid fra asfaltleverandør var planering og avretting med knust asfalt før topplag med asfalt. Selve asfalteringen er 300-350 pr kvm avhengig av om det håndlegges eller brukes utlegger. Håndlegging er dyrere. Litt forarbeid/planering er så og si alltid nødvendig, og disse folkene her kan dette godt.

Hersker ingen tvil om at dette ble meget bra, de folkene her kan jobben sin helt ned til detaljer som drenering/fall og avslutning mot kantstein, belegningsstein, husvegg og nabogrense. Meget bra, Asfaltservice Trondheim AS kan anbefales!

Bilder? Ja, om du finner Asfaltservice Trondheim på Facebook ser du flere av prosjektene deres.

Bjørn.

HSt
   #48
 36,579     Lillestrøm kommune     2
RB.no beskrev en som kjørte utfor lav støttemur ved bensinstasjon på Kjeller, der var det en kantstein damen hadde klart å forsere