211    4    0  

Matte for skråning?

 1 058     Rogaland     0
Noen som vet hva de heter, de er brune og ser ut som en striesekk.

- De har nylig brukt det her i en utbedring av vei + drenering.

Veivesenet som har gjort dette da.
Signatur