154    3    4  

Oppsamling av regnvann i gammel oljetank

TMB
 14     Råde     0
Når det kommer til å banne i kjærka...

Jeg har 3000liter glassfibertank liggende nedgravd, den har disp for å bli liggende. Men jeg lurer.
Har jeg lov å benytte denne til regnvann oppsamling? Har ikke fylt den med sand ennå.
Er jo bare å montere en senkepumpe i tanken og bruke til dryppvanning i hagen og drivhuset.
Jeg ser på dette som ett mer estetisk prosjekt enn å plassere en 1000liter bak garasjen på noen paller...
Den vil jo teoretisk ligge frostfritt også, så den må ikke pumpes tom før vinter'n.
Klart noe strøm vil gå med til å drive pumpa, kWh vs kubikk prisen på vann. Men ett lite solcellepanel vil jo gavne ut det regnestykket. Frykten min er om det skulle bli vanningforbud en sommer. Sist vanningsforbud gikk halve grønnsakshagen dukken.

   #1
 710     Bærum     0
Når det kommer til å banne i kjærka...

Jeg har 3000liter glassfibertank liggende nedgravd, den har disp for å bli liggende. Men jeg lurer.
Har jeg lov å benytte denne til regnvann oppsamling? Har ikke fylt den med sand ennå.
Er jo bare å montere en senkepumpe i tanken og bruke til dryppvanning i hagen og drivhuset.
Jeg ser på dette som ett mer estetisk prosjekt enn å plassere en 1000liter bak garasjen på noen paller...
Den vil jo teoretisk ligge frostfritt også, så den må ikke pumpes tom før vinter'n.
Klart noe strøm vil gå med til å drive pumpa, kWh vs kubikk prisen på vann. Men ett lite solcellepanel vil jo gavne ut det regnestykket. Frykten min er om det skulle bli vanningforbud en sommer. Sist vanningsforbud gikk halve grønnsakshagen dukken.


Om du for eksempel får et firma til å sanere/rengjøre den er så er det vel lov til å la den ligge. Dermed ser jeg ikke noe problem med å benytte den som vanntank for vanning.
   #2
 2 731     3
Min gamle oljetank fjernes til sommeren, men jeg tenker å grave ned en større tank for regnvann, til f.eks. hagevanning ved vannrestriksjoner (og fordi det å bruke drikkevanns-kvalitet til drikkevann-pris til å vanne planter luksus-sløsing etter diverse ulike kriterier).

Jeg sendte en forespørsel til kommunen om jeg kunne vanne kjøkkenhagen fritt fra min egen regnvann-sisterne, eller om de hadde noen innsigelser mot noe slikt. Svaret var mildt sagt positivt - mellom linjene: Kunne du bare få alle dine naboer til å tenke på samme måten...

Dette til tross for at Trondheim er i ferd med en gigantisk modernisering der overvann ikke lenger skal gå i kloakken, men i et separat avløpssystem så det f.eks. ikke belaster renseanleggene for kloakk. Det nye overvann-opplegget blir dimensjonert for betydelig kapasitet, men kunne hver eneste huseier midt under de verste regnskyllene holde tilbake noen få kubikkmeter vann, ville det bidra betydelig til å gi det kommunale avløps-systemet vesentlig større marginer.

Når jeg graver ned en regnvanns-tank vil den ha både overflyt og bunnavløp til kommunens overvann-avløp. Hvis det forhåndsvarsles et ekstrem-regnskyll kan jeg i god tid på forhånd tømme min tank, så jeg har plass til å "fordrøye" (som kommunens folk kaller det) nedbøren på mitt hustak.

Selvsagt: Hvis jeg finregner på kroner og øre, er dette en idiot-investering. Det er mye billigere å la kjøkkenhagen visne og kjøpe grønnsaker på Rema i stedet. Men jeg trives med en grønn kjøkkenhage, og finregner ikke på verdien av å kunne knaske gulrøtter trukket rett opp av jorda for ti minutter siden. Eller hva jeg sparer på de grønnsakene jeg ikke kjøper på Rema. Dessuten har jeg vann i reserve: Hvis vannet avstenges i et døgn eller to, er ikke det verste at du må klare deg på fermentert bygg-ekstrakt som drikke, men at du ikke får spylt dassen! Å kunne pumpe opp ei bøtte eller to med vann til det formålet er gull verd. I ekstreme fall kan du også filtrere og koke vannet fra sisterna og bruke det som drikkevann, og til grunnleggende renhold. Det er kanskje mindre aktuelt hvis tanken tidligere har vært brukt til fyringsolje, men for meg er det et relevant punkt å ta med i vurderingen.

Strømkostnadene ved å pumpe opp vannet fra tanken er mindre enn et piss i havet. Tenker du installere solpaneler primært for å spare den kostanden, da får du ivhertfall ikke tjent inn investeringen mens dine oldebarn enda er i live. Det må være andre begrunnelser, f.eks. at du kan handtere 12V / 24V utstyr uten å tilkalle elektriker. Eller, hvis du har ustabil strømforsyning (selv om sommeren) kan en solcelle-battribank holde vanningen i drift selv ved strømbrudd. Jeg vil plassere en "mini-sisterne" i høyde med loftet, med dryppvanning derfra, drevet kun av høydeforskjellen, dvs. pumpa vil gå bare når mini-sisterna begynner å bli tom, for å fylle den opp igjen, den behøver ikke gå kontinuerlig for å opprettholde et trykk. (Fem meters vanntrykk er ikke allverden, men godt nok til at det ikke tørker ut.)

Jeg har venner og kollegaer som har sett for mange TV-programmer om ekstrem-"preppere", og benytter enhver anledning til å latterliggjøre etvhert tiltak som kan ha verdi i en krisesituasjon. De bare smiler overbærende når jeg viser til ganske "normale" situasjoner der det også kommer til nytte. Jeg har gradvis blitt "herdet": Hvis de vil flire, flirer jeg med dem. Og har vann både til å holde grønnsakene grønne, skylle ned i dassen og til rengjøring hvis vannet blir borte i lang tid. Jeg ser på det som verdifullt, selv om jeg ikke nødvendigvis sparer penger på det.

   #3
 19 555     Akershus     1
Enig med keal. En professor ved NTNU har også snakket seg varm om gjeninnføring av de gamle gårdsdammene og tanker som nevnt her. Han synes det er ressurssløsing å vanne med finrenset drikkevann.

Om en får tømt og renset en gammel oljetank, så tror jeg at olja er så uttynnet at vannet til nød kan drikkes også. Verre er det med alt grumset som kommer fra taket. Erfaring fra cisterne på hytte uten filter.
Signatur