48    1    0  

Støttebjelke til hevet plantekasse som skal hvile på grus, hvordan feste uten å støpe?

 1     0
Hei,

Jeg skal lage en plantekasse/blomsterkasse som delvis skal hvile på og festes i en støttemur. Jeg må lage et bærende rammeverk som skal hvile på grusen to meter nedenfor. Av ulike grunner ønsker jeg ikke å støpe et betongfundament til en søylesko der. Finnes det et fullgodt alternativ som gir tilsvarende stabilitet? 

HSt
   #1
 16 756     Sørum     0
Ønsker du et feste i bakken ? Jordsdkrue e.l. Men du kunne jo bruke en søylesko men ikke feste den, la piggen gå ned i grusen. Hvis rammen din er forankret oppe gir det kanskje nok stabilitet. Det finnes stolpefester utrn pigg også hvis den bare skal hvile oppå bakken.