3 370    6    0  

Utplanering / bevaring av terreng

 1 943     0
Veit ikkje heilt kor dette innlegget høyrer heime; under arkitektur eller generelt eller kva. Legg det no her.

Er det andre som har tankar når det gjeld utplanering og støttemurar?

Eg må ærlig innrømme at eg får heilt vondt av ein del husprosjekt som ein ser i landskapet. Kontrasten til hus som er bygd 20 år tilbake i tid er enorm, og har sikkert å gjere med at vi no har betre kunnskap og betre metodar for å planere. Dei eldre husa er tilpassa terrenget; hagen er lagt der det er mulig, medan for moderne hus er tomta "knust" flat og ein bygger høge murar for å fylle på i bakkant av muren slik at ein får ein plan front framfor huset.

Jada, eg VEIT at det blir betre når vegetasjonen får vokst seg til, og det er jo fint med ein stor flat plen å klippe graset på (eller ein diger terrasse). Likevel eg syns det er lite estetisk (men sikker veldig komfortabelt for huseigaren). I mange byggefelt er blitt heilt "terrassert".

Er det meg som er for mykje raddis eller? Grin Skal folk få knuse som dei vil? Slik det er no er det sjeldan krav til å ta vare på landskap eller krav om å prøve å tilpasse huset til terrenget. I vår tomtepris inngjekk 4 timar med ein landskapsarkitekt. Sjølv om tomta vår er enkel å bygge på; ein slak skråning, ca. 1 mål, så vil vi benytte oss av dette. Vi håpar å kunne bevare eksisterande terreng så mykje som mulig. Plen er eg heller lite opptatt av; skal ha ein liten terrasse (LITEN!), og frukt, bær, grønsaker og litt vill hage på resten (ikkje sånn "vill" altså, må pleiast, men vil ikkje ha plen).

Kor mange er det som er opptatt av terreng og landskap på tomta dei skal bruke? Prøver de å finne eit hus som passar på tomta, eller prøver de å tilpasse tomta til huset?

Eg veit at dette er smak og behag, men eg vil likevel gjerne ha synspunkt Smile

   #1
 163     0
Vi skal bygge i Os kommune i Hordaland, og der er det et krav at huset er tilpasset terenget. Vi har søkt om dispensasjon om størrelse på bebygd areal, bl.a for å slippe å lage vei rundt hele tomten, vi fikk innvilget søknaden med en gang. Begrunnelsen var at huset var tilpasset tomten, og at det var bedre med en stor garasje ved innkjørselen(den blir delvis skjult av en fjellknaus), enn garasje i kjelleren i huset, og vei på store deler av tomten.

Nå får vi en terasse ved inngangen og stuen, og liten veranda foran kjøkkenet, resten av tomten blir mest mulig uberørt, det er fin vegetasjon der fra før, litt blåbær og annen lyng, enkelte små furutrær.
  (trådstarter)
   #2
 1 943     0
la meg fort legge til at eg er ikkje i mot støttemurar og terrassar altså; by all means :D

Berre lurer på kva grad folk tenker terreng og landskap. Ser jo at fruen fra Os gjer det Grin Høyres veldig fint ut med lyng!!
   #3
 174     0
Jeg har tenkt en del på dette. Den tomten vi har valgt ut er det veldig mye stein, busker og trær. Det er ikke en flat flekk å finne. Så alt må gjøre om. Men, jeg syns det er viktig at flest mulig trør blir bevart. Vi har derfor bestemt oss for å holde på flest mulig av trærene som skiller oss fra jorde som er rundt. På denne måten blir det ikke alt for store endringer i terrenget og vi for litt privat liv. Vi vil også få større mulighet til å planere ut en liten hage flekk uten at den lyser opp som en sår tommel i området.

Syns det er mange kjedelig hager som rundt her. Skulle gjerne fått noe skikkelig ekspert hjelp der ja.
   #4
 1 631     Villmarkstoppen, Malvik     0
Vi hadde krav fra kommunen om å bevare mest mulig av opprinnelig vegetasjon.
Nå skal det sies at det er en ting å ønske det, noe annet å faktisk oppnå det når entreprenøren kommer med sine 20-tonns maskiner og begynner å rydde, for ikke å snakke om sprenge - vi måtte ut med 700m3 fjell....  ::)
Men, vi berget en del av blåbærlyngen, og noen grantre, derav et ganske stort ett som står helt inntil huset.
   #5
 802     Akershus     0
Hei.

Akurat det jeg sliter med i disse dager, å finne et hus(hytte/fritidsbolig) som er tilpasset tomten.

Vil absolutt ikke ha en flat fylling, men bevare lyng og landskap naturlig.

Vi har en forholdsvis stor, og lett skrånende tomt. Så en fylling vil da bryte opp nærheten til resten av tomten.

Problemet er at det ikke er tillatt med mer enn 50 cm synlig grunnmur i reguleringsbestemmelsene.

Men synes da at 1 meter høy steinkledt grunnmur i forkant må være mye penere enn å voldta terrenget med en fylling.... ?
   #6
 163     0
Har dere lov til å ha flere etasjer?

Det er jo mulig å lage underetasje under en del av huset, og så kle med vanlig bordkledning i fronten. Da blir det ingen synlig grunnmur