109    10    1  

Vannpumpe til vanning av grønnsakshage

 173     0
Hei,

Jeg trenger tips til vannpumpe. Vi har stor grønnsakshage (ca. 15 x30 m) som ligger på jordet vårt et stykke fra huset. Til nå har vi brukt en veldig lang vannslange og brukt utekrana til vanning. Rett ved grønnsakshagen går det en liten skogsbekk som går renner ned i en kum, kummen samler mye vann før den renner i rør videre. Det kunne vært kjekt å utnytte seg av dette vannet, da slipper vi også at den lange vannslangen ligger i veien gjennom hagen vår. 

Vannet kommer fra skogen og skal være reint, men det er nok en del grums, barnåler og slikt i kummen. Hva slags pumpe vil kunne egne seg her til vanning? Jeg vurderte først pto vannpumpe til traktoren, men siden vi har lang nok skjøteledning vil kanskje elektrisk være bedre.

   #1
 10 484     Akershus     0
Er det mye vann du trenger, og er det litt fall i bekken?

Google "ram pump", og fortsett å google til du skjønner prinsippet. Dette er pumper som står og går uten at de trenger annet enn litt fall. De kan løfte vann ca. 7-15 ganger det du har av fall, og bygges ganske rimelig av enkle rørdeler.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 173     1
Hei, jeg har ikke beregnet mengde vann og er usikker på det. Det vil være begrenset ut ifra hvor mye vann som er i kummen. Bekken er veldig liten og har ikke fall, det er såvidt det sildrer. Men over tid samles det mye vann i kummen. Men jeg googlet "ram pump" og liker den løsningen godt, skulle ønske det var fall og bekken var litt større hos oss.
TSt
   #3
 9 744     0
Dykk pumpe hvis en kan feste pumpen i kummen på en måte. Den har gjerne flytende dupp som gjør at pumpen kan stoppe av seg selv hvis en forbruker så mye at pumpen tar unna alt vannet. Den vil da slås på ved at en setter strøm på pumpe. Alternativet er en pumpe stående i et lite pumpehus med sugeslange og returventil på denne slik at sugeslangen ikke renner tom når den starter. Dette trenger heller ikke være så dyr pumpe. Men den bør absolutt ikke kjøre uten at det er vann tilstede så har ikke tenkt ut noe lurt for hvordan denne skal stoppe av seg selv ved behov. (men en kontraktor styrt av signal gjennom en liknende dupp til dykk pumpen kunne brukes men har ikke sett "løse" dupper på hobby markedet)
  (trådstarter)
   #4
 173     0
Ok, skal sjekke ut det. Feltet er ikke større enn at vi kan være til stede og stoppe den hvis det går tomt.
   #6
 21 202     Akershus     0
Vil tro at den tåler noen minutter. Det som skjer er at når vannet blir borte, så snurrer det bare luft rundt i pumpa. Over noe tid så går dette varmt pga friksjonsvarmen av lufta i bevegelse. Det blir lite eller ingen gjennomstrømning av vann eller luft. Vil tro at det tar noe 5id før temperaturen stiger.
Signatur
HSt
   #7
 28 884     Lillestrøm kommune     0
Jeg tok liv av pumpen på hytta når vannet forsvant som en over beskriver kan det gå veldig fort.  

Selve skovel delen av pumpen kollapser, nå var jeg heldig og fikk tak i deler som gjorde at jeg fikk byttet delen. Det var når jeg byttet jeg først kunne se hvor skadet den var.

   #8
 21 202     Akershus     0
Har også byttet skovler i ei pumpe jeg arvet. Skovlene var smeltet.

«Skade etter tørrkjøring kommer når pumpa har gått i mer enn to minutter uten at det kommer vått inn i pumpehuset (ifølge opplysningene på pumpen)»
Dette er en septikpumpe på båt som angir ca 2 min som max for tørrkjøring. Problemet kan være knyttet til tørrkjøring av tettesystemet til akslingen og luftfriksjon i pumpehuset.
Signatur
HSt
   #9
 28 884     Lillestrøm kommune     0
Ja TS blir ganske opptatt hvis han manuelt skal stoppe pumpen innen 2min etter at vannsprederen stopper
TSt
   #10
 9 744     0
Den må i praksis stoppes før vannnivået har blitt for lavt hvis dette skal gå bra.