33    0    1  

Verandagulv

FWH
 3     1
Har et verandagulv av trykkimprenert treverk. Står på pilarer. Ønsker å isolere gulvet men la de trykkimpregnerte bordene ligge som underlag. Hvordan bygge opp gulvet? Tenker meg kompositt som ny overflate.

Forhudningspapp først? Ev. Stubbeloftsplater? Deretter isoporplater eller annen isolasjon? 60 cm bjelkalagsavstand under komposittgulv?