2 703    2    0  

Krittsnor - et godt hjelpemiddel ved oppsetting av terrasse

 58     0
Jeg har lest lange diskusjonstråder om krittsnor og bruk av denne. I vår verden brukes krittsnor til å slå en helt rett strek mellom to oppmålte punkter for senere å bruke denne streken til monteringshjelp eller kapping. Finnes det flere gode bruksområder vi ikke har tenkt på? Vi spør ekspertene Smile Smile :)

Signatur

   #1
 3 412     Akershus     0
Du kan lage en vertikal strek.  Fest enden på snora et sted, bruk resten av dingsen som lodd, og slå en strek. 

Du kan måle omkretsen av en sylinder.  Trekk snora ut rundt en sylinder, og mål hvor lang den uttrukne snora er etterpå.

Du kan måle hvor høy en bygning er.  Gå til toppen av bygningen, slipp dingsen, sjekk hvor lang tid det tar før den treffer bakken, og regn ut høyden på bygningen fra det.  Metoden funker best på bygninger som ikke er så høye, siden luftmotstanden blir større ved høyere høyder/hastigheter.

En mer nøyaktig måte å måle høyden på et hus er å gå opp til toppen av huset, knytte krittsnordingsen til enden på et tau som et lodd, senke enden på tauet til krittsnordingsen når bakken, og måle engden på tauet.

Krittsnoren kan også brukes til å måle høyden på et hus ved trappemetoden: Mål høyden på et trappetrinn.  Finn en liten tavle.  Gå opp trappene i huset.  Bruk krittsnoren til å lage et krittmerke på tavlen for hvert trappetrinn.  Tell krittmerkene etterpå og multipliser med høyden på et trappetrinn.

Når det gjelder konkret tilfellet med oppsetting av terrasse, som TS nevnte i overskriften, så er en krittsnor et mulig hjelpemiddel til å få arbeidsfred.  Gi den til ungene, og du har omtrent en halv time på deg til snekring. 

Har du en krittsnor i tillegg til den du gav ungene, og du får gnagsår av snekringen, så åpner du boks nummer to og gnir litt av krittet i hånda du holder hammeren med. 

Metoden som sparer mest arbeidstid i forbindelse med bygging av terrasser er å bruke krittsnoren til å lage en strek der terrassen skal være, og så ringer du en snekker og ber ham om å bygge en terrasse der streken er. 
Signatur