39    1    0  

Avløpslange oppvaskmaskin

 1     0
Hei
Når man monterer avløpsslangen på oppvaskmaskin rett på en stuss i vannlåsen under vasken. Er det da kritisk at avløpsslangen er hengt høyere på et punkt mellom oppvaskmaskin og avløpspunkt? I borettslaget vårt er det ikke montert slik. i 10 av 10 sjekkede leiligheter er avløpsslangen montert på avløpspunkt og henger fritt. Slangen er festet med slangeklemme. Det er meldt bekymringer om denne løsningen. Feks kan vann fra vasken komme ned i slangen til oppvaskmaskin og dersom det er skit i vannet, tette den.
Jeg tenker at avløpsslangen alltid vil være fylt med vann. Oppvaskmaskinen har bare en vannpumpe og den vil pumpe vannet opp til det høyeste punktet, avløpsstussen, og så renner det videre. pumpen vil bare kunne dytte vann med vann, så det vil alltid bli igjen vann i slangen fra pumpen og opp til høyeste punkt. 

Så er det montert feil hos oss, og er feilen noe som utbedres eller som bare bør utbedres eller er det helt greit slik det er? 

   #1
 23 626     Akershus     0
Om slangen monteres med bue opp, så vil jeg tro at slangen er tom for vann når maskinen ståt.

Under gange er slangen tom. På aktuelt tidspunkt starter pumpa og skyver vaner over kneika og ut. Når pumpa stopper, vil vann fra toppen dels renne ut mot avløpet og dels tilbake i oppvaskmaskinen gjennom pumpa. Jeg har da antatt en form for åpen vingepumpe. Er det en impellerpumpe, vil vannet bli stående fra øvre punkt tilbake til pumpa.

Om det ikke er noe by opp tror jeg ikke har noen betydning. Er alt åpen vil vannet renne dels ut, dels tilbake.

Derimot, er vannlåsen tett vil vannet komme opp i vaskekummen og være synlig som en feil.

Tror ikke dette er noe å bry seg om. Derimot kan det være et poeng at slangen henges opp slik at den har fine, myke bøyer.
Signatur