184    14    0  

Hvor mye strøm bruker en varmeskuff?

 5     0
Om en varmeskuff står på med jevn lav temperatur for å holde kopper og tallerkener varme, hvor mye strøm trekker en varmeskuff? Hvor mye koster det i strømutgifter for en varmeskuff som står på hele tiden?

Vet ikke hvilken temperatur som er nødvendig å sette den på, men om en sier 30'C for ikke å bruke alt for mye strøm.

   #4
 2 723     Asker     0
Svaret på spørsmålet er

Effektx24x365xstrømpris

Med gjennomsnittseffekt på 500w og 1kr for strøm+nett er kostnaden ca 4300kr pr år.

Signatur
TBL
   #5
 168     Lørenskog     0
I den kalde årstid vil noe av varmen komme til nytte, og erstatte deler av termostat styrt oppvarming. Faktisk kostnad blir dermed noe lavere.

Sommerstid kan en få motsatt effekt om en har kjøling av huset, og må bruke mer strøm for å kjøle ned.
TBL
   #7
 168     Lørenskog     0
Godt poeng. Smile

men, annen ting.
Skuffen må også være termostat styrt, den vil bli alt for varm uten. Faktisk forbruk blir dermed mye lavere? Skal ikke store effekten til holde 30 - 40 grader. Vil anhenge av hvor godt isolert den er naturligvis. Varmetap blir større ved større forskjell i temperatur. Har blir forskjellen 10-20 grader.

   #8
 2 723     Asker     0
Skal kopper og tallerkner holde seg varme må nok temperaturen utenfor være vesentlig høyere enn ønsket temperatur på tallerkner. Det er både åpning og lukking, samt utskiftning. Man kan ikke tenke at man over tid får gjennomvarme.

Om ikke det var klart. Dette er ingen god ide.
Signatur
   #9
 314     Viken     0
Tipper forbruket blir omtrent som et lite kjøleskap..

Fint med varm talerken på restaurant, men ikke noe jeg savner hjemme.
Men, folk og lommebøker er forskjellige.
Signatur
HSt
   #10
 26 722     Lillestrøm kommune     0
Men varm tallerken Er det 30C det må vel mer være 40-50 for å ha noen effekt.

Dødfødt prosjekt hvis TS skulle være i tvil