45 650    19    63  

Oppvaskmaskin pumpe stopper ikke

 209     Eiksmarka     21
Oppvaskmaskinen surkler og virker som den forsøker å pumpe ut siste rest av vann. Har tatt ut filter og ser det er litt vann nedi kammeret. Den piper og jeg skrur den av, men pumpen fortsetter å gå. Jeg måtte ta sikringen for å stoppe pumpen. Kobler inn sikringen igjen etter 10 minutter og pumpen starter igjen og stopper ikke. Skrur jeg på maskinen begynner pipingen/alarmen igjen.
Hva kan være problemet?

   #1
 2 435     Hordaland     4
Oppvaskmaskinen har detektert lekkasje, og derfor starter den tømmepumpe samt alarm for å varsle om lekkasje.

Lekkasje kan være detektert i tilførselsslangen, eller i bunn av selve oppvaskmaskinen (inni maskinen).

Det kan være så enkelt som at visst du har åpnet døren mens maskinen har vært i gang, så kan det ha kommet vann inn i bunn av maskinen som gjør at lekkasjedeteksjonen aktiveres.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 209     Eiksmarka     1
Tilførselsslangen fremstår som "tom" dvs ikke vann i den (jeg vet ikke om det skal stå vann i trykk i en tilførselsslange).
Jeg har tatt av sokkelforing og ser ingen lekkasje fra selve maskinen.

Noen tips ?
   #5
 2 435     Hordaland     8
Tilførselsslangen er antagelig dobbeltisolert med rør-i-rør system. Enkelt å se dersom du har en "klump" på enden av slangen der hvor den er montert på vannkranen. I boksen ved vannkranen ligger det en magnetventil som stenger vannet, i tilfelle det blir lekkasje i selve slangen. Det er kun vanntrykk i den indre slangen, mens ytterslangen fungerer som beskyttelse og lekkasjedeteksjon.

Jeg vil tro du har vann i bunn av maskinen. Det skal veldig lite vann til før deteksjonssystemet aktiveres, og vanntilførselen stenges av.

Siden du har høydeforskjell på gulvet, så må maskinen løses fra benkeplaten og jekkes ned. Vanligvis er oppvaskmaskinen festet med skruer eller festebraketter opp mot benkeplaten. Skruene her må først fjernes. Deretter må maskinen skrues ned, ved hjelp av å skru ned beina i forkant. Midt mellom beina, på det sølvfargede frontpanelet som beina er festet mot, finner du antagelig en justeringsskrue for å jekke ned bakbeina. Du må ha minst et par cm klaring i toppen av hele oppvaskmaskinen, før du klarer å løfte den opp på parketten for å dra den frem.

Når du har fått frem oppvaskmaskinen, så tilter du den fremover, for å tømme ut vann i forkant. De fleste oppvaskmaskiner er laget med drenshull i forkant, for at vann skal komme frem ved sokkellist ved lekkasje for at man enklere skal oppdage det. Du må antagelig tilte den relativt mye fremover. Vær forsiktig med beina på oppvaskmaskinen når du tilter den, da de kan lett bli skadet!

Visst det ikke kommer vann ut av oppvaskmaskinen når du tilter den fremover, så kan du forsøke å sette spenningen på for å se hva som skjer. Får du fortsatt feilmelding så kan det være at maskinen har svamp-detektor i stedet for flottør. Dersom maskinen har en svamp så må svampen tørke ut, før maskinen kan brukes igjen. La maskinen stå i et par timer før du prøver på nytt. Får du fortsatt feilsymptomer så er det andre årsaker til at vannlekkasjesystemet er aktivert.
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 209     Eiksmarka     2
Ok, takk. Bør jeg bruke en klut/svamp for å forsøke p fjerne vannet i hullet på vedlagte bilde, eller skal det bare være vann her (vil svampen tørke likevel)?
Oppvaskmaskin pumpe stopper ikke - image.jpeg - MagnusFuglerud
   #7
 2 435     Hordaland     3
I filterhuset i oppvaskmaskinen er det stort sett alltid litt vann i bunn. Inni selve oppvaskmaskinen ligger det et stort kammer med sirkulasjonspumpe og ulike ventiler, avkalkingssystem og diverse andre funksjoner. Kammeret er litt på størrelsen med en vaskebalje, og dette kammeret er stort sett alltid fylt med vann. Dersom det kommer vann utenfor dette kammeret, så vil det samle seg i bunn av kabinettet til oppvaskmaskinen. Dette sirkulasjonskammeret og selve oppvaskmaskinen i seg selv skal være helt tett, og det skal ikke komme vann ut av dette systemet uten at det er noe galt. I bunnen av kabinettet til oppvaskmaskinen ligger det et lekkasjedeteksjonssystem som aktiveres dersom det kommer vann der.

De fleste oppvaskmaskiner er bygget opp med et flottørsystem i bunnen, mens enkelte har en type svamp eller annen "klump" som vil trekke til seg vann fra en eventuell lekkasje.

Siden du ikke kan observere noe vann rundt maskinen, er det særlig grunn til å tro at vannet har kommet ned i bunn av maskinen fordi noen har åpnet døren mens maskinen er i gang. Åpner man døren for fort, eller for mange ganger mens maskinen er i drift, så vil det kunne renne vann inn ved hengslene, og ned til bunn av kabinettet. Når det kommer nok vann ned der, så vil maskinen oppfatte det som lekkasje.

Tenk over om noen i husstanden som har en uvane til å åpne maskinen når den er i drift. Smile
Signatur

   #8
 6 691     Akershus     1
Jeg har vært borti noe av det samme, men da var det ikke noe mer gæli' enn at samboeren uforvarende hadde slått av vanntilførselen på kjøkkenkrana mens hun vasket..
Signatur
HSt
   #9
 34 662     Lillestrøm kommune     3
Det er for øvrig ofte en pakning i front nederst på sidekantene som ligger i et spor/står på en vulst. På oppvaskmaskinen her ser jeg at denne kan flyttes hvis en er litt for uvøren når en setter ting inn i maskinen. Ikke opplevd lekkasje men har rettet på denne listen noen ganger.
   #10
 1 031     Trøndelag     7
Har hatt det samme problemet med en tilsvarende Asko-maskin. Som sagt lenger oppe må du ta frem maskinen og fjerne dekselet på baksiden sånn at du ser inn i bunnen av maskinen. Der er det med stor sikkerhet vann pga lekkasje som har utløst flottøren og avløpspumpen tvangskjøres dermed. Hos meg var det lekkasje i sirkulasjonspumpen.