316    13    0  

Vaskemaskin i sommerhytte. Unngå at den fryser.

 1     0
Dette gjør jeg:
1. Tømmer vann ut av tømmeslange i bunnen og ut av filter.
2. Stenger stoppekran og skrur av avløp og vannintaksslange.

Må jeg gjøre mer.

Å ha på strøm om vinteren er uaktuelt. Koster mer enn en ny vaskemaskin hver mnd.

Takknemlig for svar!

HSt
   #1
 34 022     Lillestrøm kommune     0
Du må jo tømme røropplegget i hytta også

På hyttefeltet vårt sier rørlegger at de må ta med blandebatteri til dusjen hjem sett i blindstusser

Har noen oppvaskmaskin så er det mye verre, der står det vann oppe i veggene på maskinen

Er det hovedkran i hytta så må denne være frostfri
   #2
 23 636     Akershus     0
Ville lagt inntak og utpumpingsslangen på gulver for maks avrenning. Tatt ut lofilteret og brukt nødtømmeslangen hvis det finnes, for å tømme pumpa.

Enkelte bruker en kompressor tilkoblet røranlegget. På noen minutter kan kraner, dujbatterier og magnetventiler (vaskemaskin, oppvask, vannstopp) blåses tomme for vann. Andre legger rørene med fall og en avtapping, men vær obs på at enkelte kraner og termostatbatterier ikke renner tilstrekkelig tomme. Min erfaring er at Oras ettgreps har tålt det, Oramix ikke.

Oramix kan demonteres (obs sett kapper på stussene, noen kan glemme seg å sette på vannet uten batteriet på plass!) Batteriet kan da snus og vendes, ev suges tomt med munnen via slangestussen. Et annet alternativ etter at det er tømt er å fylle i litt frostvæske via slangetuten. Innløpene hat tilbakeslagsventiler. Disse kan enkelt manipuleres om en tar ut innløpssilene.

Størst problem synes å være oppvaskmaskinen. Enkelte bygger inn en frostvakt ved å legge en varmekabel med termostat under maskinen.

Innvendig i maskinen er en magnetventil på innløpet. Mao innløpsslangen bør legges ned for avrenning. I bunnen av maskinen er vanligvis én pumpe og en kulp med flottørventil. Ved oppstart vask fylles kulpen, pumpa starter og vanntrykket driver de roterende vaskebommene. Ved avslutning vil en magnetventil i utløpet koble om fra vaskebom til utløpsslange. Det vil stå noe vann i kulpen, pumpa og magnetventilen.

Jeg vil anta at en god skvett frostvæske i kulpen og utpumping vil gjøre den frostsikker.

Vannlåser på servanter etc kan ev byttes med tørre vannlåser/luktsperrer. I sluk med demonterbar slukpotte kan denne tømmes og det sette propp i sluket i stedet eller slukrista dekkes med en gummimatte.

G
Signatur
HSt
   #3
 34 022     Lillestrøm kommune     0
Som jeg skrev så fyller oppvaskmaskiner vann inn i veggene på vaskekammeret under vask for å varmeveksle skyllevann mot vaskevann og på slutten av prosessen for å kondensere fukt på en kald flate

Jeg ser ikke helt hvordan Kjell sin oppskrift får dette vannet ut av maskinen.

Frostvakten på gulvet under er ren bingo om er tilstrekkelig

Tar en ut vannlåsen og bruker bare proppen så må overløp på vasken også tettes

Og det må ikke komme noe vann fra krana selv ved en feil.
   #4
 23 636     Akershus     0
Her er ikke noe vann i veggene. Mulig du har en annen modell oppvaskmaskin: https://home.howstuffworks.com/dishwasher.htm
https://www.baikalservices.com/how-dishwashers-work/
http://www.madehow.com/Volume-6/Dishwasher.html

Dette vannet i veggene, hvordan kommer det inn? Hvordan blir det byttet? Hvordan tømmes det for transport? Veggene i en oppvaskmaskin er/var isolert. Med faste ytre mål på 60 cm, så får maskinen mindre kapasitet? Hvordan varmes vannet i veggene opp? Nedkjølingen skjer kanskje ved inntak av kaldt vann, men hvordan kommer det varme veggvannet ut av maskinen?

Vannlåsen jeg skrev om var vannlåspotta i sluket i gulvet. For servanter og oppvaskkummer kan en bruke tørre vannlåser.

Hvorfor trenger en å stenge overløpet når vannet i hytta er avstengt med hovedkran?
Forøvrig, beste løsning på hytte er trolig nedgravd 3=veiskran eller vannpostkran på frostfri dybde ute? Da trenger en ikke varmekabel påslått i inntaksrør gjennom kald krypkjeller.

Her noen som satser på varmekabel under oppvaskmaskin: https://www.bygg.no/forbruker/unnga-frostskader/52073!/

Vann er og blir et usikkerhetsmoment så en bør være omtenksom. Kanskje velge oppvaskbørste i stedet for oppvaskmaskin?

Signatur
   #5
 50     vestlandet     0
Har i ti år stort sett vinterstengt hytte med vaskemaskin og oppvaskmaskin uten oppvarming. Så langt har det kosta meg eit toalett og eitt badekarbatteri. Toalettet fraus sundt første vinteren, og det tek eg på kontoen for nybegynnarfeil. Tappar ned anlegget om vinteren, som andre har nemt. Brukar frostvæske eller konsentrert spylarvæske i slukar, vasslås og toalett. Oppvaskmaskina brukar eg å suge så tom som mulig med ei lita handpumpe frå biltema nedi sumpen innvendig, for så å etterfylla med ein skvett raudsprit. Har ikkje ville ha frostvæske innblanda i bestikk og tallerkenar. Som andre nemner, ser det ut til at dusjblandebatteri er ei utfordring, så desse er det gjerne greitt å demontere.
   #6
 23 636     Akershus     0
Her er en Bosch oppvaskmaskin i frost-oppbevarng, se side 40 https://media3.bosch-home.com/Documents/9001151167_D.pdf

Vannmåler:
På Hvaler er det pålegg om å ha vannmåler på hytta. Kommunen sier at denne bør tømmes for vann og stå oppvarmet. Vannmåleren er en doppler-måler, dvs et rett rør uten noe propeller eller annet bevegelig. Bruksanvisningen sier at den kan lagres tørr ned til -25°C. Det bekreftes fra importøren at dette bør kunne forstås slik at den kan stå tilkoblet ned til (minst) -25° såfremt den er tømt. Årsmiddeltemperaturen på Hvaler er ca +5°C
Å tømme den kan være utfordrende da det ikke er tillatt med avtapping før vannmåler. Dette kan løses ved å ta ut innløpsil. Alternativt ved å montere måleren med strømningsretning nedover. Dersom det nå monteres avtappingskran for røranlegget lavere enn måleren, vil den alltid tappes når hytta vintertappes.

Signatur
HSt
   #7
 34 022     Lillestrøm kommune     0
Det er Miele oppvaskmaskin jeg har sett på den styres jo av automatikken i maskinen og den har ikke noen tøm maskin for vann program. Muligens er vannet bare innelukket med magnetventiler ved evt transport jeg vet ikke.

Men mulig andre maskiner ikke har samme grad av energigjenvinning som Miele og dermed faktisk er enklere å forholde seg til rundt problem som dette.

   #8
 23 636     Akershus     0
Du har sikkert rett i at Miele han ha noe spesielt for seg, de reklamerer med A-klasse på energibruk.
På ei hytte i den norske fjellheimen er det imidlertid kontraproduktivt om maskinen ikke kan stilles i frost-tilstand uten varmepåvirkning med det resultat at en må brenne av varme hele vinteren på en maskin sim ikke er i bruk. Varme fra varmekabler under maskinen, varmekabler i kjøkkengulvet eller frostvakt i vaskeskapet.

Enkleste løsning synes å være varmeplate under maskinen, men en er da helt prisgitt at ikke strømmen går. Trolig vil en frostvaktovn lagt inn i maskinen også gjøre nytten Ev med en gammel dyne over alt sammen.

Enklest er en Jordan oppvaskbørste.
Signatur
HSt
   #9
 34 022     Lillestrøm kommune     0
Ja men da er det nyttig at vi har forum som BB der en kan utveksle info om slike farer og mulige løsninger så kanskje en mindre kompleks oppvaskmaskin er løsningen

Men noen lurer vann ut på et kjøkkengulv hvis dette ryker er ikke lurt i mange hytte kjøkken

Det var en Miele maskin som var kranglete jeg oppdaget dette da jeg plukket av litt deksler mm for å se om jeg kunne finne noe rart
   #10
 23 636     Akershus     0
Men noen lurer vann ut på et kjøkkengulv hvis dette ryker er ikke lurt i mange hytte kjøkken

Du mener at vann kan renne ut på gulvet om varmekabelfrostvakta feiler?
Dersom en skal ta høyde for et slikt senario, må en unnlate å monter oppvaskmaskin. De færreste ubebodde hytter er frostfrie på kjøkkenet om strømmen feiler over noe tid.
Signatur