9 146    17    0  

Vaskemaskin og oppvaskmaskin koblet til varmtvann eller varmesløyfe

 46     0
De som har gått til anskaffelse av væske/vann varmepumpe, solvarme, har masse gratis ved, eller har fjernvarme som mot formodning er mye billigere enn strøm, har kanskje vurdert å spare penger og høyverdig energi i vaskemaskin og oppvaskmaskin?

Selv må vi kanskje bytte vaskemaskin, og i den forbindelse har jeg lett litt. Personlig ønsker jeg å ha best mulig sentrifugering også, for å spare tid og energi på klestørk.

De fleste varianter av vaskemaskiner for det norske markedet har kun elkolbe og inngang for kaldt vann, selv om samme modellnummer i Australia, Tyskland, osv har inngang for både kaldt og varmt tappevann. Produsenten sparer noen kroner på å utelate et par deler, må vite.

Likevel finnes det noen modeller av vaskemaskiner i Norge og Sverige som enten tar både kaldt og varmt tappevann, eller bruker sentralvarme til å varme opp vaskevannet. Begge typer har også El-kolbe for tilfeller der det trengs ettervarming.

Disse har inngang for kaldt og varmt tappevann:
Asko: W6884W Eco
Gorenje: W9865E
Siemens: WM14Q410DN
Whirlpool AWO/E8414 (muligens utgått)
Miele W 1747 WPS EcoLine (svensk modell)
I tillegg til at man kan bruke av sitt billigere tappevann, sparer man her tid på vaskeprogrammene da maskinen slipper å bruke tid på å varme vann.

Denne har inngang for kaldt tappevann, men har også en inngang og utgang for vannbåren varmesløyfe, og varmer opp vaskevannet med en varmeveksler.
Asko: W6884W HWC
En slik maskin med varmeveksler vil egentlig ikke spare noe tid på vaskeprogrammet - på sin mest økonomiske modus vil den faktisk bruke lengre tid enn ved bruk av ren elkoble - men sparer bruk av strøm.

Her er en svensk side som handler om vaskemaskiner og oppvaskmaskiner som har tilkobling for kaldt og varmt tappevann, eller kan ta inn varmt tappevann i sitt vanlige inntak:
http://www.svenskfjarrvarme.se/Medlem/Fokusomraden-/Fjarrvarldens-omvarld/Energieffektivistering/Energieffektiviseringsexempel/Bostader/vitvaror/

Det er en eldre tråd her som handler mest om å koble en vanlig oppvaskmaskin med ett vanninntak til varmtvannet. http://www.byggebolig.no/hvitevarer/oppvaskmaskin-og-vaskemaskin-koblet-til-varmtvann/

Vet noen om flere forbrukermodeller som er tilgjengelige i Norge? Det er jo en del maskiner i bedriftsmarkedet som har dette, men de er ganske store og dyre.

   #1
 5 432     Akershus     0
Et interessant tema for de som vil ha vask/oppvaskmaskin på hytte med kun solstrøm, antagelig lite interessant for andre. Har  selv fundert på denne muligheten og kommet til at det vil bli for spesielt med tanke på innsparing.

En energieffektiv vaskemaskin som eksempelet jeg viser til lenger ned, bruker 159 kwh i året med 220 vaskesykluser på 60 grader. En maskin som får tilført varmt vann, bruker nødvendigvis også noe energi. Mulig at varmeelementet må innkobles x antall minutter for å oppretteholde varmen, motoren forbruker også strøm under vask og sentrifugering.

Sparer man f.eks 2/3 av energien på en vask ved å tilføre varmtvann, må man også se hvilken energimengde som er forbrukt for å varme opp dette vannet.

Summa summarum, er besparelsen kanskje 50 %? 80kwh i året er i så fall litt for lite til at mengder av interesserte handler et slikt produkt og dermed lite interessant for produsenter og forhandlere og ha i sortimentet.

Jeg vil anta at regnskapet vil gå i minus også fordi en slik maskin i et smalt marked vil koste en del mer enn volumselgerne.

http://www.elkjop.no/product/hvitevarer/vaskemaskin/L60660FL/aeg-vaskemaskin-l60660fl
   #2
 3 412     Akershus     0
Idealisten i meg sier at gr89n burde ha rett.  En vaskemaskin trenger varmt vann, og det burde være fornuftig å hente denne varmen inn via en effektiv varmepumpe i stedet for å bruke et elektrisk varmeelement som bruker kanskje to til fem ganger så mye strøm på å levere like mye varme.

Men realisten i meg sier at det er vanskelig å argumentere mot antagelsene og regnestykkene til snektriker.  For en typisk forbruker blir nok besparelsene i oppvarming av vann for små i forhold til ekstrakostnadene til rørlegger og dyrere vaskemaskin. 
Signatur
   #3
 1 806     Sør-Trøndelag     0
Enig med sistnevnte.

Diskuterte dette med rørlegger for et halvår siden og konkluderte med at kostnadene ved dette overveide innsparingene en energi-effektiv oppvaskmaskin gir.

Nå skal det sies at jeg ikke kan forstå at det skulle være noen ekstrakostnad rundt det å koble seg til varmtvann under kjøkkenbenken fremfor kaldtvann, men sånn konkluderte vi i alle fall den gang.

Et annet tema kan jo være forsinkelsen man har på varmtvann - det vil si tiden og mengden vann som passerer i rørene før det kommer varmt vann.

Nå vet jeg heller ikke mye om oppvask, men vet at det finnes flere programmer som er beregnet for temperaturer som er lavere enn den legionellasikre temperaturen som finnes i varmtvannsberederen. Da måtte man eventuelt hatt en blandeventil av noe slag.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 46     0
Beregninger fra Sverige har vist at vaskemaskin med tilkobling til varmesløyfe kan spare opptil 80% av elforbruk, mens en maskin med tilkobling for både kaldt og varmt tappevann kan spare mellom 30 og 70 %.

Varmeveksler
I bruksanvisningen til Asko W6884 HWC, har man målt følgende energibruk og vasketid på 60 °C normalprogram:
Bare elkolbe: 1,1 kWh, 3:20
Eco, 55 °C varmekrets: 0,4 kWh, 4:10 - 64% spart
Auto, 55 °C varmekrets: 0,5 kWh, 3:50
Quick, 55 °C varmekrets: 0,9 kWh, 3:15
Eco, 80 °C varmekrets: 0,2 kWh, 3:20 - 82% spart
Auto, 80 °C varmekrets: 0,2 kWh, 3:20
Quick, 80 °C varmekrets: 0,8 kWh, 3:10
Jeg vet ikke hvilken temperatur det kalde vannet holdt i denne testen, men antar at det er litt over 15 °C.
Som man ser vil vasketid og elforbruk gå ned med høyere sløyfetemperatur, og man kan ofre strømsparingen for å vaske litt kjappere enn en ren elkoblemaskin. Det vil altså bero på hvilken type vannbåren varme man bruker om dette vil være noe å spare på.

Varmt tappevann
Når det gjelder tilkobling til både kaldt og varmt tappevann har man for tilsvarende maskin, Asko W6884 ECO, beregnet på normalprogram med 15 °C kaldt tappevann, og 55 °C varmt tappevann:

På 60 graders normalprogram
Bare kaldt vann: 1,2 kWh, 3:15
Både varm og kaldt: 0,5 kWh, 2:50
Strøm spart: 58%

På 40 graders normalprogram:
Bare kaldt vann: 0,7 kWh, 3:00
Både varm og kaldt: 0,2 kWh, 2:45
Strøm spart: 71%

På 90 graders normalprogram:
Bare kaldt vann: 2,1 kWh, 2:25
Både varm og kaldt: 1,4 kWh, 2:00
Strøm spart: 33%

Som man ser er tilknytning til tappevann noe som ikke bare sparer strøm, men også gjør at vasken går raskere enn i både elkoblemaskin og varmevekslermaskin.

Den reelle besparelsen kan også øke hvis man har varmegjenvinning fra gråvann med magasinering. Det vil også øke besparelsen hvis man har kaldere tappevann enn de ca. 15 °C som testene er utført ved. Særlig i vinterhalvåret har vi tappevann som holder nærmere 4 enn 20 °C.
   #5
 3 412     Akershus     0
Ja, all disse tallene underbygger jo resonnementet fra snektriker.  Hvis man kan fore en vaskemaskin eller oppvaskmaskin med varmt vann, sparer man under en kilowattime per vask.  Det betyr noen få titalls øre.  Ganger man opp det med et par hundre vasker i året, snakker man om noen tiere i besparelser (eller kanskje man greier å komme over hundrelappen). 

I tallene er det ikke sagt noe om hvor mye strøm som gikk med for å produsere alt varmtvannet; med andre ord er kostnaden for varmtvann satt til kr 0.  I Norge vil slikt varmtvann typisk komme fra en varmepumpe (I tilfelle varmtvannet kommer fra en elektrisk varmtvannsbereder er jo hele regneøvelsen bortkastet - da blir jo den eneste forskjellen om varmeelemented skal sitte i varmtvannsberederen eller oppvask-/vaskemaskinen.  Og fullstendig gratis varmtvann er det svært, svært få som har tilgang til, så den ytterligheten er heller ikke særlig relevant).  Så i tilfelle man hevder at man kan spare 0.6 kWh, og man har en varmepumpe med COP på for eksempel 3, så har man egentlig bare spart 0.4 kWh. 

"Strømbesparelsen" på 33 - 71 % blir da endel lavere fordi man trenger strøm til å lage varmtvannet, så anslaget fra snektriker om total strømsparing på rundt 50 % virker veldig realistisk som et optimistisk anslag. 

Noen tiere i året, det monner ikke så veldig mye når man må betale rørleggeren for ekstra opplegg, pluss at maskiner med varmtvannstilkobling ikke er volumselgere ennå og typisk koster endel ekstra.  Dette blir nok en investering som neppe betaler seg tilbake i løpet av maskinens levetid. 

Så for en vanlig husholdning gjenstår vel da egentlig argumentet om at vaskingen vil gå fortere om vannet er forvarmet.  Tallene peker i retning 10 - 20 % kortere tid.  Det er nok til at det er merkbart.  Er det nok til at slike løsninger vil slå igjennom i Norge?
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 46     0
Jeg skal prøve å finne noen lab-resultater med lavere temperatur på det kalde tappevannet. Å anta at kaldt vann i Norge holder 15-20 °C er ikke helt realistisk synes jeg.

PS: Bør man ta med i beregningen at mens maskinen varmer opp rommet den står i, så vil en elkolbemaskin flytte litt oppvarming fra vannbårent til direktevirkende el? Vi vasker ganske mye her i familien, mer enn en maskin per dag.
  (trådstarter)
   #7
 46     0
Litt teoretisk beregning med utganspunkt i tallene for W6884W Eco:

Hvis vi antar at mer-energien som brukes ved kun 15°C kaldtvann, brukes i el-kolben til å varme vann opp til 60°C†, så kan vi beregne at varmtvannstilkoblingen sparer strøm i maskinen tilsvarende å varme opp 13,4 kg vann med 45 grader:

0,7 kWh / (  45 kCal/kg ) = 13,4 kg

Hvis samme vannmengde skal varmes vil det teoretiske mervarmebehovet bli:

Fra 9°C (målt i springen her i dag):
13,4 kg * 51 kCal/kg = 683,4 kCal = 0,795 kWh

Fra 4°C i springen, vinter:
13,4 kg * 56 kCal/kg = 750,4 kCal = 0,8734 kWh

Fra 0°C i bekken ved hytta om vinteren:
13,4 kg * 60 kCal/kg = 804 kCal = 0,9358 kWh

Dette tilsvarer en besparelse på henholdsvis 61, 63 og 65 prosent spart elektrisitet i maskin. Tidsbesparelsen ser ut til å bli på mellom 25 og 35 minutter.

†: Dette er ikke sikkert - kanskje ikke vaskemaskinen når helt 60°C på programmet som sier 60 - noen vaskemaskiner har et eget "hygiene 60"-program der den garantert når 60 grader mens "normal 60" ikke faktisk når 60°C for å bestå EUs energikrav. Men effekten av dette vil uansett nulles ut i den videre beregningen min.

  (trådstarter)
   #8
 46     0
Det kommunale vannet vårt er faktisk bare 2 °C nå i januar. Jeg gjorde en måling i dag, og vi har hatt en kuldeperiode med ca. -8 °C ute i noen dager. Beregnet til 777 kCal = 0,903 kWh, 64% spart strøm og litt mer enn 30 minutter spart på en 60-graders vask.

Vi har kjørt 6-8 maskinvask på en helg her, og vil ikke reise bort eller legge oss imens maskinene går, så tidsbesbarelsen ville nok vært vel så viktig som energibesparelsen ja. Større kapasitet på maskinen hadde også vært fint, men når man har så mange forskjellige fraksjoner av klær som må vaskes hver for seg (2 x 90 hvitt, 60 hvitt, 60 farget, 40 farget, 40 hvitt, ull, impregneringsvask) så er det ikke nok bare å ha stor maskin.
   #10
 1 596     0
Så lenge man er utstyrt med "gratis varmtvann" som vi med solfangere gjerne er - så er det jo dumt å ikke benytte seg av så mye som mulig av denne "gratis" varmeenergien. En oppvaskmaskin med varmtvannsinntak koster ikke mer enn en uten - så da er det jo 1 krone spart per oppvask fra dag 1. 365 i året, blir for min del prisen for en hel oppvaskmaskin på en tiårsperiode.

Småpenger? Ja - helt klart. Men det er det med 5cm ekstra Glava også...