4,699    0    0  

Hvordan få svar på din planløsning

 5,415     Langhus     0
Hvordan få svar på din planløsning

Å tegne en god planløsning tar tid, mye tid. Men selv vi som ikke er arkitekter kan få til akseptable løsninger.

Her er noen tips på hvordan du lettere kan få tips og kommentarer på din planløsning:

1)
Gjør en innsats selv først.
Dette gir ofte en god pekepinn om hva du ønsker deg. Les tråden Tegne hus og planløsning før du starter.

2)
Beskriv forholdene rundt.
Fortell litt om forhold som er vesentlig for deg, utsikt, solforhold (hvor er nord?), biloppstilling, barn osv..

3)
Møbler rommene (med skalariktige møbler).
Det kan være lettere å se hva du har tenkt og hva som kan fungere.  Det er også et poeng at skaleringen av bilder gjør det tilnærmet umulig å si om det blir plass til en seng eller ikke hvis den ikke er tegnet på den opprinnelige tegningen.

4)
Legg ut tegningen som JPG.
En tegning i PDF kan ikke editeres direkte. Dette medfører ekstraarbeid for den som skal hjelpe deg.

5)
Sørg for OK kvalitet på den opprinnelige tegningen.
Dette gjør det også enklere å endre. De fleste endringer kan gjøres med enkle grafiske verktøy. Er det mye «støy» eller skjevheter (fotografi av eller scannet orginaltegtning) gjør det mer tidkrevende å redigere.

6)
Husk at de som hjelper deg gjør dette på sin fritid.
Selv om alle punkter over er oppfylt er det ikke sikkert du får svar. Gjør en innsats og lag en ny revisjon av din egen tegning. Det er mye lettere å få kommentarer når det er hjelp man ønsker (og ikke «kan du tegne for meg?»)

7)
Husk å takke for de forslag som kommer.
Du trenger ikke å bruke de forslag som kommer, men en takk (og eventuell kommentar om hva du ikke liker) blir satt pris på. Legger du ut det ferdige resultatet kan det kanskje gi ide’er til andre med tilsvarende spørsmål.
Signatur