694    0    0  

Innspill på 1.etasje (øverste etasje)

 292     0
Nedenfor ser dere gjeldende utkast til planløsning designet i sketchup. Huset ligger i skråtomt med inngang på nordøst-siden med utsikt mot sørvest. Tomten er regulert til inngang i høy 1.etasje med kjeller (ikke 2.etasje). Arealet er 9,3x12,5 meter, hvor den korte enden er på inngangssiden.

Kort beskrivelse av planløsning
-I første etasje har vi en carport. Denne er tegnet så liten som praktisk mulig. Den må være en del av bygningskroppen etter reguleringene.
-Inngangspartiet er like ved carporten. Inngangspartiet er knyttet til en sportsbod som skal brukes delvis som garderobe. Her er også WC som skal dekke snusirkelkravet, samt trapp med 90% vinkel.
-Fra inngangspartiet går du inn i kombinert stue/kjøkken. Her tenker vi kjøkken inn til venstre og stue resten. Her er det også utgang til balkong på 4 kvm fra stuen. Balkongen kan ikke være større etter reguleringene.
- Det er utsikt mot sørvest uten innsyn. Vi ønsker en tv-krok i stuen.
Innspill på 1.etasje (øverste etasje) - Første etasje.jpg - Palmad100