#11
 292     0

Hvor stor andel i % av deres husholdnings netto lønn (etter skatt) betaler dere på lån?

Vi er selv oppe i rundt 40%, men så er jo boligprisene her i Rogaland helt ville!Dette ble litt upresis problemstilling synes jeg. Noen har f.eks. mye avdrag og andre har avdragsfritt. Dessuten er det noen som har høyere rentesats enn enda.

Kan du legge inn et spørsmåls-quiz i starten ved å fokusere på brutto gjeld / brutto inntekt? Det er enklere målbart.


  (trådstarter)
   #12
 960     Stavangerområdet     0
Vel, motivasjonen min var å høre nettopp det jeg spurte om, mest myntet på de høyeste % verdiene. Lånegraden (brutto lån / brutto inntekt) er jeg ikke så opptatt av. Det er den månedlige likviditetsituasjonen som kniper mest. (Selv om det nok vil bli presisert at disse henger sammen.)

Når man søker om lån så stopper ikke folk flest på "Nei, jeg kan ikke ha 4,0 i lånegrad", men heller "Nei, jeg klarer ikke å betjene 20000,- nedbetaling i måneden", ergo er den månedlige belasningen relevant. Dette beløpet må kombineres med andre forpliktelser og forbruk, og det er her jeg lurte på hvor mye folk tillater av inntekten som brukes til lån (uavhengig om det er avdrag og/eller nedbetalinger).

Men jeg ser det at høy inntekt vil ha lavere % på samme lån som en med lav inntekt. Til gjengjeld er den lave inntekten vesentlig mer sensitiv for endringer i renter osv. fordi %-en svinger veldig mye.
Signatur
   #13
 581     Midt-Norge     0
Det mest riktige er vel hva en kan bruke av brutto/netto (må korrigere for rentefradrag) månedslønn i boliglån (finanskost). Forenklet blir det lønn minus forbruk (driftskost) = max finanskost => 500.000 - 250.000 = 250.000.

Så blir det en individuell trade-off mellom levestandard og boligstandard. For eksempel kan dette gå på én bil vs to biler, osv. Sånn omtrentlig.  Smile
   #14
 292     0

Vel, motivasjonen min var å høre nettopp det jeg spurte om, mest myntet på de høyeste % verdiene. Lånegraden (brutto lån / brutto inntekt) er jeg ikke så opptatt av. Det er den månedlige likviditetsituasjonen som kniper mest. (Selv om det nok vil bli presisert at disse henger sammen.)

Når man søker om lån så stopper ikke folk flest på "Nei, jeg kan ikke ha 4,0 i lånegrad", men heller "Nei, jeg klarer ikke å betjene 20000,- nedbetaling i måneden", ergo er den månedlige belasningen relevant. Dette beløpet må kombineres med andre forpliktelser og forbruk, og det er her jeg lurte på hvor mye folk tillater av inntekten som brukes til lån (uavhengig om det er avdrag og/eller nedbetalinger).

Men jeg ser det at høy inntekt vil ha lavere % på samme lån som en med lav inntekt. Til gjengjeld er den lave inntekten vesentlig mer sensitiv for endringer i renter osv. fordi %-en svinger veldig mye.hva med å se på % renter av netto lonn? Tross alt er jo avdrag i prinsippet frivillig idag.

Ebe
   #15
 4 450     Vestlandet     0
Syntes trådstarter sin vinkling er veldig interresant, dvs en likviditetsprosent på boligen av netto utbetalt i mnd. Dette er tross alt byggebolig.no, ikke økonomiskdiskusjon.no.  Det er jo en mengde måter å måle dette på.

Kan selvfølgelig være interresant å si hvor mye prosenten er i kroner også. Dvs for oss så utgjør våre boliglånkostnader på 35-40% ca 18.000kr av en ca mnd netto på 51.000.
Signatur
   #17
 21     Sogn     0
ca 30%.
Nytt hus (2011), boa 250m2, stor tomt, høy standard.

Til sammenligning betalte jeg 85% av netto inntekt i husleie når jeg var student!
Sommerjobb og oppsparte midler reddet stumpene!

   #18
 107     Bergen     0
Rett i underkant av 30%.

Samlet lønn (netto) ca. 44.000 i måneden, avdrag ca. 13.000.
Rekkehus fra 1992 like utenfor Bergen.
   #20
 68     0
Betaler ca 22000kr i mnd på hus + biler, nettoinntekt ca 68000kr/mnd inkl barnetrygd, blir vel ca 33%. låne grad ca 3,3 ganger bruttoinntekt.
Nytt hus i 2011.