8 091    7    0  

Er det lønnsom å bygge med kjeller?

 6     Stavanger     0
Pris på hus med kjeller ( utleiedel) er circa en million mer.
Lønner det seg??

Ebe
   #1
 4 280     Vestlandet     0
Vanskelig å si på konktrete hus, det kommer jo ann på hvor stor utleiedel det er og hvor høye leieinntektene er i området huset bygges.

Økonomisk i det lange løp, ja.
Ved evt videresalg, ikke fullt ut vil jeg tro. Du får nok ikke tilbake millionen din, om det ikke er et hus om ligger svært gunstig til da.

Og så er det aspektet at du får mer arbeid med utleie samt du har andre som bor i huset ditt. Det kan gå veldig fint, men det kan også gå "skeis".
Signatur
   #2
 83     Nedre Romerike     0
Hvilken husleieinntekt vil det være realistisk å oppnå hos dere?
   #3
 5 412     Langhus     0
Husk også å regne 10 måneder med leieinntekter i året. Da kan en ha en måned uten beboer og litt til vedlikehold også.
Signatur
   #4
 372     trøndelag     0
Hvis du har tomt som tillater det vil jeg anbefale å bruke den ekstra millionen over bakken i ved å bygge bileilighet på bakkeplan  eller lign. Kjellerrom vil aldri bli så attraktive som rom over bakken. Kjeller vil også som regel bli dyrere pr kvm enn en ev 2.etg  eller utvidet grunnplan .
   #5
 5 328     Tromsø     0
Her er det noen som mener at arealet i kjeller eller sokkeletasje er det billigste man kan bygge:
http://www.kjeller.no/default.pl?showPage=167
Det rimeligste arealet du bygger
Kjelleren eller sokkelen er det rimeligste arealet du bygger. I følge Husbankens beregninger har kjelleren en kvadratmeterkostnad på 1/5 av kostnadene i hovedetasjen. Årsaken er selvfølgelig at selv kjellerløse hus trenger fundamentering, og da må det graves. Merkostnadene ved å grave kjelleren ut i full høyde er så lave at det ikke koster så mye ekstra som man tror. Og har man i hvert fall satt opp sokkelen, kan man jo ta innredningen på et senere tidspunkt når man har lyst eller råd.


Men, for utleie og å få godkjent som utleiebolig og egen boenhet, bør man holde styr på begrepene sokkeletasje/underetasje kontra kjeller. Det første er kurant å få til en god bolig i, mens i en kjeller har man store utfordringer med å oppfylle kravene om lys inn til og utsikt fra oppholdsrom.
Signatur
   #6
 430     0
I mine øyne er det tull å bygge nytt uten kjeller. Jeg ville som et alternativ til utleie kastet ned vaskerom, tvrom og muligens soverom. Sist nevnte vil trenge vinduer, så litt høyere brystning vil være nødvendig.
ivo
   #7
 492     0

Pris på hus med kjeller ( utleiedel) er circa en million mer.
Lønner det seg??


Det kommer an på om du låner penger eller ikke. Låner du 1 mill må du betale tilbake 1 738 195 med fire prosent rente og 100 000 i leieinntekter i året, og det vil ta 15-20 år før du går i pluss.

Det vil kun lønne seg å leie ut hvis du gjør mye selv og får ned merprisen, evt. øker husleien. Men det er ofte en grunn til at folk leier. Det er ikke sikkert at de har råd til å betale mer en 8-9000 i måneden.

Det koster ca. 5000 i rente og avdrag (over 30 år) å betale på en gjeld på 1 mill. Hvis renta holder seg.

Huset vil selvfølgelig være mer verdt med en utleieenhet, så på lang sikt vil det nok lønne seg. På kort sikt lønner det seg klart ikke.