4 627    2    1  

if super - noen som har testet hva denne dekker

 287     tromsø     0
Har denne selv.
Så reklame på tv2. En huseier ikke var redd for verken om tven hang godt nok på veggen eller någe.

Hva dekker denne liksom?

   #2
 29     Skien     1
Du kan få problemer med å få dekket et slikt tilfelle som nevnes i reklame. Dette fordi man setter krav om at det er  en plutselig ytre årsak.

Vurderingspunktet blir da om dårlig festing av en stor tv i gipsvegg er en plutselig ytre årsak, spesielt sett i forhold til at du har blitt advart av 3. part.

Vilkår superdrkning:

http://w1.if.no/web/vilkaar.nsf/WebSVilkaarPrGrp/cbac917bc5a4cc42c1257b24004874f7