5 934    4    1  

Lån til AS, direkte fra bank eller privat?

 79     Valhall     0
Fant ikke bedre egnet sted å poste, så jeg prøver her.

Driver ett AS, og der har jeg lån. Ingen ansatte, men noe verdier og gjeld. Jeg har lagt merke til at jeg har bedre betingelser på renter privat, enn gjennom ASet, og har muligheter for å få finansiert ett privat lån. (Fra bank til meg, så fra meg til AS)

Så for enkelhets skyld kommer noen fiktive tall..

1.000.000,- i lån, i x antall år. Privat får jeg 2% bedre rente.

Hva vil fordeler og ulemper være bank til AS kontra bank til meg til AS?
Tenker evt å kun betale renter på lånet fra AS til meg, da jeg har lyst til å opparbeide solid egenkapital i firmaet.

Når det gjelder sikkerhet, anser jeg det som relativt sikkert, og det er snakk om ca 10 års langsiktighet, så det er ikke kortsiktige lån det er snakk om.

   #1
 752     0
Det lar seg selvfølgelig gjøre, men du er jo inne på det selv, risiko, selv om du vurderer den som liten. Dersom aksjeselskapet går konkurs er det ikke sikkert at du står først i køen av kreditorer. Der står som regel Staten  ;D Nå tar banken risikoen ved konkurs.

Det er viktig at låneavtalen skjer på en ryddig måte da du og selskapet er separate juridiske enheter. Vær oppmerksom på at du må skatte av renteinntektene.

Ellers er jo 2% lavere rente ikke å forakte  Wink
   #2
 5 253     0
Maks. rente du bør ta er skjermingdsfradraget (1,6% for 2011), ellers vil renteinntekta bli rekna som uttak (http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Aksjonarmodellens-innvirkning-pa-renteinntekter/) og ekstra 28% påløper av renteutgifta/inntekta over skjermingsfrådraget.

Tap på eit slikt lån er nok ikkje fradragsberettiga  på aksjonærs hånd (http://www.magma.no/fradrag-for-aksjonaer-ved-tap-paa-laan-og-garantier-til-eget-aksjeselskap), dette til forskjell fra andre lån du yter.
   #3
 2     0
Maks. rente du bør ta er skjermingdsfradraget (1,6% for 2011), ellers vil renteinntekta bli rekna som uttak (https://smalan-norge.com/) og ekstra 28% påløper av renteutgifta/inntekta over skjermingsfrådraget.


Tack för att du klargjorde den här lilla saken, det var mycket svårt för mig att ta reda på det, men dina råd hjälpte verkligen
HSt
   #4
 29 175     Lillestrøm kommune     1
Men den store forskjellen er jo at med privat lån så tar du all risiko så du vil sitte igjen med lånet hvis bedriften går konkurs