22 352    43    0  

Leie ut eller selge...

 136     Åre     0
Bor idag i en enebolig med en bileilighet som vi leier ut idag.
Driver og vurderer å bygge et nytt hus og var egentlig bestemt på å selge hele huset, men har i det siste begynt å lure på om jeg skal leie ut.
Huset er belånt med ca 1,5
Ved salg kan jeg få ca 2,5-3

Ved å leie ut får jeg ca 20 i mnd.

Bør jeg selge og ta ut gevinsten eller vente..

Ebe
   #1
 4 223     Vestlandet     0
Hadde lett leid ut om du ikke trenger pengene i det nye huset.  1,5 mill har vel en rentekostnad på rundt 5-6000 i mnd? Dvs du sitter igjen med mellom 6-8.000 rett i lomma hver mnd. Det er vel nok til å dekke avdragene også? Gratis lån som du ikke trenger å betale tilbake, en bolig som stiger i verdi som du om enn del år tjener 14-15.000 på i mnd.

Vet hva jeg hadde valgt i allefall Smile
Signatur
   #2
 4 980     0
Ein må rekne rente av heile verdien av huset (alternativ plassering), dvs. av 2,5- 3 mill.
Så må ein rekne inn faste utgifter, skatt, kommunaleavgifter, slitasje og vedlikehold på 50000? i året.
Så kjem risiko med å sitje med det om bustadprisar og leigeprisane detter.
Og til slutt med skatterisiko, i dag skattefritt salg, om ein del år kanskje må TS kanskje selge og betale skatt.
Og da er sikkert ikkje alle poster tatt med....

Leigeinntekt    240000,- i året
- div.                50000,-
Skattepliktig inntekt: 190000 * 28% skatt =
- skatt              53200,-
- 4% av 3 mill.  86400,- etter skatt (3mill * 4%*72%)
sum                  50400,-  etter skatt

Så noko under kr. 5000/måned sitter ein igjen med, ikkje gale det.
Om renta stig så aukar kostnaden.
Ebe
   #3
 4 223     Vestlandet     0
Må vel legge til rentefradraget på lånet også?  ;)

Uansett blir det mye spekulering mtp rente og slikt. Og om du trenger 1,5 mill nå for å få lavere rente og lån på nye huset, eller om du vil ha tilbakebetalt penger over tid samtidig som du alltid har en salgsverdi på huset du leoer ut (riktig nok med skatt, men dog)
Signatur
   #4
 4 980     0
Rentefradraget er med i renta som allerede er ex. skatt på dei 3 mill.
Å rekne med noko under særlig 4% er vel lite aktuelt.

Lån får han alltid med pant i dette huset da egenkapitalen er god, så det gjer ikkje så stor forskjell om pengane står her i huset eller i banken, da må det være verdien fra 75% og opptil salgssummen han event. trenger som gir lågare rente.
  (trådstarter)
   #5
 136     Åre     0
- 4% av 3 mill.   86400,- etter skatt (3mill * 4%*72%)

Hva mener du med den posten??
   #6
 4 980     0
Tenk som om du har 3 mill i lån på huset & 4% rente, da hadde du hatt 86400,- i renteutgifter etter skatt.

Alt du har under 3 mill i lån er da egenkapital, og den kunne du fått avkasting for om den ikkje var bunde opp i huset, dette er alterantiv avkasting og denne må ein rekne inn om det skal gje eit korrekt bilete.
  (trådstarter)
   #7
 136     Åre     0
Hmm, ok skjønner hva du mener ..
Men dette blir jo bare en hypotetisk post .
Ved salg blir gevist brukt som egenkapital.

Dilemmaet er egentlig om jeg skal bygge ny enebolig med bileilighet og selge , eller bygge ny enebolig og leie ut og heller bygge garasje med hybel på ny bolig.

   #8
 960     Stavangerområdet     0
Det har jo litt med hvor i landet TS har huset også da. Her i området er det pressområdet og dermed ville det vært økonomisk gunstig å beholdt huset for utleie. Tilgang på leiere er også et moment man skal vurdere. Man skal jo måtte ta bryet med å finne den "rette" leier også og vedlikeholde bygningen.

Oblygres oppstilling på inntekter/kostnader er grei.

På den andre siden, dersom man frykter at boligbobla sprekker og ikke kan tåle et tap av verdi i boligen, eller at man behøver midlene, bør man realisere kapitalen i boligen og selge.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 136     Åre     0
Her i Nord trøndelag er det mangel på både hus og leiligheter.
Om den såkalte boligbobla sprekker tror jeg ikke vi vil få en nedgang i boligpriser men kanskje en stopp i pris oppgang og en lengre salgstid.

Vanskelig problemstilling dette men synes tanken på en nedbetalt bolig om 10 år er ganske god.
   #10
 141     Trøndelag     0
Du må også huske på at du må betale inntektskatt dersom du selger den etter 3 å etter du har bodd i boligen.