4 321    18    0  

Salg vs utleige

 2 727     Vestlandet     0
Har prøvd å lesa meg opp på dette, men lurer på om eg er på rett spor. 

Setter opp eit tenkt eksempel, og håpar på innspel. 

Salgspris: 1 000 000kr  utleigepris: 7 000kr

Årsinntekt utleige: 84 000kr
-Forsikring og kommunale avgifter: 24 000kr
- skatt/renter (1 000 000*(0,03*0,73)): 21 900kr
- vedlikehald: 18 000kr
- diverse: 8 000
= 12 000kr/år eller 1 000kr/mnd i forteneste ved utleige. 

Kan dette stemma? 
Signatur

   #1
 5 979     Finnmark     0
Nei, det er feil oppsett!!
Inntekter er ok, men så skal alle utgifter trekkes fra før skatt;)

Inntekter: 84000 kroner

Utgifter:
Forsikring og avgifter: 24000 kroner
Vedlikehold: 18000 kroner
Diverse: 8000 kroner

Altså 84000 kroner i inntekter
minus 50000 kroner i utgifter
=Sum skattbar inntekt 34000 kr
minus 28% skatt, 9520 kroner.

Netto: 24480 kroner

Men skjønner ikke eksempel du har med så høy sum på kommunale avgifter og forsikring! Årlig vedlikehold vil også variere, syns det er satt litt høyt!
 Diverse hører ikke hjemme i noen regnskap!!
"Diverse" vil sannsynligvis være i vedlikehold WinkSignatur
   #2
 544     Nedre Romerike     0
"Diverse" kan være tid uten leieboer. Det er jo en smule optimistisk å regne med betalt leie 100% av tiden.
   #4
 5 979     Finnmark     0
"Diverse" kan være tid uten leieboer. Det er jo en smule optimistisk å regne med betalt leie 100% av tiden.

Nei.....
Diverse kan jo også være 1 mnd uten leieinntekt.


Nei.....
Du kan ikke skrive diverse utgifter på måneder uten leie..
Da vil ett år uten leieboere( feks pga oppussing ) være utgifter på 96000 kroner, og det går ikke;)
Signatur
   #5
 544     Nedre Romerike     0
Jeg snakket om innlegget til TS, som ikke tenkte på skattefradrag på "diverse". Finnmark4ever, 84000 i inntekter er ikke ok.
   #6
 5 979     Finnmark     0
Jeg snakket om innlegget til TS, som ikke tenkte på skattefradrag på "diverse". Finnmark4ever, 84000 i inntekter er ikke ok.

Det kan være maks TS kan få i leie..........det er ikke på Karl Johan Wink

Med deres tanker om diverse, kan man unngå skatt ved å leie ut bare 7-8 måneder ( resten blir utgifter).
Ordet "diverse " brukes ikke i regnskap, alt heter noe.....
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 2 727     Vestlandet     0
Nei, det er feil oppsett!!
Inntekter er ok, men så skal alle utgifter trekkes fra før skatt;)

Inntekter: 84000 kroner

Utgifter:
Forsikring og avgifter: 24000 kroner
Vedlikehold: 18000 kroner
Diverse: 8000 kroner

Altså 84000 kroner i inntekter
minus 50000 kroner i utgifter
=Sum skattbar inntekt 34000 kr
minus 28% skatt, 9520 kroner.

Netto: 24480 kroner

Men skjønner ikke eksempel du har med så høy sum på kommunale avgifter og forsikring! Årlig vedlikehold vil også variere, syns det er satt litt høyt!
Diverse hører ikke hjemme i noen regnskap!!
"Diverse" vil sannsynligvis være i vedlikehold Wink


Dette er ikkje detaljert reknskap, men eit døme. Diverse kan godt gå inn under vedlikehald. At vedlikehald kan skrivast av på skatten gløymde eg, men gadd ikkje endra det. Ønska runde tal som døme.

Kommunale avgifter og forsikring blir kanskje noko mindre,  men det er om lag 2 000kr mnd (1 200/800) eg har no.
Signatur

   #8
 544     Nedre Romerike     0
Jeg snakket om innlegget til TS, som ikke tenkte på skattefradrag på "diverse". Finnmark4ever, 84000 i inntekter er ikke ok.

Det kan være maks TS kan få i leie..........det er ikke på Karl Johan Wink

Jeg syntes med 7000 kr/mnd var det litt optimistisk å regne med 84000 kr/år Wink
  (trådstarter)
   #9
 2 727     Vestlandet     0
Må berre presisera at dette ikkje er budsjett som skal oversendast skattetaten eller noko slikt. Det er forenkling for meg for å sjå om det løner seg å selja eller leiga ut.

7 000kr/mnd og 1mill ved salg er berre tatt ut av lufta for å prøva å sjå kva som kan vera lurt i ein dårleg boligmarknad her.

Eg er og klar over skatt ved salg etter meir enn 12mnd utan å bu der. Eg kan ikkje dokumentera alle utgifter til oppgradering, så det vil utløysa om lag 75 000kr i skatt, om dette inntreffer.

Rentekostnaden vil vera renta av 1 000 000kr, når det er salgsverdien.
Eg vil få skattefrådrag for rentene eg betaler for verdien av huset, uansett om eg har 100 000kr eller 1 000 000kr i lån på det, så lenge eg har meir lån på anna bustad.

Prøver med nytt døme:

Inn: 84 000
-Forsikring/kommune: 24 000
-renter (1 000 000*0,03*0,73): 22 000kr
- vedlikehald/"diverse": 14 000
= sum inntekt: 24 000
-skatt (24 000*0,27): 6 480kr
= forteneste: 17 520kr/år

Er eg inne på noko no?

MEN renter kan vel ikkje skrivast av dobbelt. Renter på lån gir jo 27% skattefråtrekk. Då kan vel ikkje desse førast opp som utgift og få nok eit skattefråtrekk for dei...
Signatur
   #10
 5 500     0
Du kan regne med renter i et oppsett kun ment for å sjekke totaløkonomien, men du kan ikke, som du også skriver, regne renter som en utgift ifm utleie.

Så skatten du har beregnet i ditt oppsett er feil. Den skal være høyere, da renteutgift ikke skal tas med. Renteutgift skal du regne inn til slutt. Altså: Nettoinntekt minus renteutgift.