5 847    10    0  

Uteglemt faktura - rimelig avslag?

 63     0
Hei,

trenger noen innspill. I forbindelse med skatteoppgjøres i åre fant jeg ut at vi hadde kjøpt varer og ikke var blitt fakturert. Dette var noe som ble kjøpt for over 1 år siden.

Da jeg er en ærlig sjel så tenker jeg å si ifra til vedkommende om at vi ikke har fått noe faktura og følgelig ikke har betalt.

Men jeg synes at jeg burde få et avlsag på fakturaen når det er jeg som sier fra. Jeg regner med at hvis jeg ikke sier fra så kommer jeg ikke til å få noen faktura så for leverandøren er jo disse pengene bonus. (Årsoppgjøret er gjort for året fakturaen gjelder)

Hvilke tanker har dere andre vedr. et fornuftig avslag?

   #1
 1 570     Sunnmøre     0
Du kan no slenge på ein "spøk" om at du reknar med du fe 10% avslag no, som ei slags finnarlønn Wink
Signatur
pwb
   #2
 2 041     Ski     0
Bli vel ikke foreldet før etter 3 år så de har fortsatt god tid på seg til å sende deg en faktura. Men finnerlønn hørtes ut som en god deal.
hro
   #3
 1 574     Trondheim     0
Ennå ikke fakturerte varer og tjenester blir regnskapsført som utestående fordringer.

Finnerlønna har du allerede fått, i form av at du i perioden har hatt mindre kapitalutgifter på fakturabeløpet. Leverandør har ikke anledning til å kreve rente på grunnlag av sen fakturering - og har derav gitt deg et rentefritt lån fra "da fakturaen" burde vært sendt - til den er utsendt med forfallsdato.
Signatur
   #4
 1 499     Akershus     0
Sitter du musestille og later som ingenting får du bonusen når det er 3 år etter at de var ferdig med jobben/leveransen.. Ingen grunn til å lære næringsdrivende å sende regning.
   #5
 1 570     Sunnmøre     0

Sitter du musestille og later som ingenting får du bonusen når det er 3 år etter at de var ferdig med jobben/leveransen.. Ingen grunn til å lære næringsdrivende å sende regning.


desverre ei haldning 99% he, så vil berømme trådstartar for å vere ærlig og ville gjere opp for seg Smile
Signatur
   #6
 836     Østfold     0
Enig Wallace! Det kan være et utall av grunner til at faktura ikke er sendt. Og jeg synes ikke det er greit å unnlate å betale av den grunn.

Får du ikke noen rabatt, så får du iallefall den gode følelsen av å ha gjort noe riktig:)
Signatur
   #7
 5 979     Finnmark     0
Prinsippet er jo at man skal betale..... Godt forslag å få rabatt for å være ærlig...
Er det ikke ett år som er grensen for pengekrav?
Mener at det er derfor feks Nav Innkreving purrer hvert år........
Signatur

   #8
 7 688     Bærum     0
Skal man ha betalt for å være ærlig? Moralen i landet er tydeligvis på vei ned. Husk utsagnet neste gang du ergrer deg over trygdesnyltere.
hro
   #9
 1 574     Trondheim     0
Stort sett er for sen utfakturering et produkt av travle håndverkere som bruker mer tid på arbeid enn kontortjenester. Ofte er det et og samme regnskapsfirma som fører bilag og utfakturerer, og dessverre er det lett lang utfaktureringstid om "uhellet" er ute.

Foreldelsesfristen på avtalte vederlag er 3 år, mens det sistnevte sikter til er vedlikehold av krav som ikke er dekket - hvori vanlig praksis er at man viser at man regner kravet som aktivt årlig - inntil det er oppgjort. På den måten strekker man foreldelsesfristen og ikke avskriver fordringen som tap etter 3 år, da den årlig er vedlikeholdt.
Signatur
   #10
 1 499     Akershus     0
Purringen fra NAVI er der for at de skal kunne begjære utlegg. Det utgjør ikke fristavbrudd å sende en purring. Foreldelse inntrer tre år og en dag etter avsluttet arbeid. For at kreditor skal få fristavbrudd må det tas ut søksmål, utleggsbegjæring eller debitor må erkjenne kravet. Ringer du og minner dem på kravet har du i og for seg erkjent det, så da løper fristen på ny. Alminnelig foreldelsesfrist er tre år og ti år i enkelte tilfeller. Særlige frister for bidragsgjeld.