VEGGFORNYER: Er underlaget for ujevnt, bør du vurdere andre løsninger. (Foto: Shutterstock)

Publisert av Skribent

Veggfornyer – smart eller ikke?

Veggfornyer er et produkt som skal jevne ut vegger før nytt dekke legges. Men hvor bra fungerer det, og er det billigere eller bedre enn andre løsninger?

Bruk av veggfornyer fremfor andre metoder for å jevne ut vegger med gammelt og ujevnt underlag anses gjerne for å være en rask og lettvint løsning. Men raskt og lettvint er ikke alltid det som gir det beste resultatet, og mange tyr i stedet til mer tradisjonelle metoder.

En veggfornyer er en fiberduk som du legger på samme måten som du ville legge en tapet, oftest også med bruk av tapetlim. For optimalt resultat kreves det at underlaget ikke er for grovmønstret (glassfiberstrie som Domino og Fiskeben er eksempler på underlag som egner seg dårlig). Legg duken kant i kant, eventuelt med en liten overlapp som du gjennomskjærer til en perfekt skjøt. Legg på rikelig med lim – gjerne mer enn du tror, slik at også limet bidrar til at alle ujevnheter dekkes. Etter at duken har tørket, gjerne etter 24 timer, legger du tapet eller maler over.

Stort enklere kan det altså ikke gjøres å fornye en vegg, og de fleste kan uten større problemer gjøre dette selv. Prisen på veggfornyeren ligger stort sett i underkant av 30 kroner per kvadratmeter, men beregn kostnader for rikelig med lim i tillegg.

 

Alternativer til veggfornyer

For mange vil bruk av veggfornyer gi det ønskede resultatet, men ikke alle er like fornøyd med resultatet etter å ha brukt veggfornyer – spesielt ikke om ambisjonene har vært høye og kravet til et perfekt resultat likeledes. De vanligste alternativene til bruk av veggfornyer vil da være helsparkling, eller bruk av gipsplater og sparkel. Panelplater vil også være et alternativ for mange.

Disse alternativene krever selvsagt mer og ofte profesjonelt utført arbeid – regn for eksempel med en pris på i underkant av 90 kroner kvadratmeteren om du får en maler til å utføre helsparkling og maling. Ved grundig utført arbeid vil resultatet som oftest gi et bedre og mer varig resultat enn bruk av veggfornyer, i alle fall om man skal tro de fleste av innleggene i denne tråden i ByggeBolig.

Veggfornyer vil være en enkel og rimelig løsning for mange, og egner seg ofte fint der underlaget ikke er for ruglete. Dersom du ikke blir nødt til å bruke virkelig store mengder med tapetlim, vil det også være et billigere alternativ enn å legge plater eller helsparkle. Til syvende og sist dreier det seg om hvor grundig du ønsker å utføre arbeidet, og hvor mange penger du har tenkt å bruke på utbedring av veggene dine.