371    2    0  

Arbeid på timer - lunsjtid faktureres

AKB
 58     Sandvika     0
Jeg har en entreprenør som jobber på timer. I kontrakt står det "Oppdraget utføres med løpende timer".
Med hjemmekontor ser jeg når de kommer og går, så jeg vet hvor mange timer de er tilstede gjennom dagen. Når jeg får timelistene ser jeg at all tid fra oppmøte til avreise faktureres. Dvs at også at den halve timen de bruker til lunsj er oppført som fakturerbar tid, og det synes jeg virker uriktig. Innimellom drar de avgårde for å kjøpe seg lunsj, så da tar det fort mer enn en halvtime også. Jeg er ikke ute etter å høvle timeforbruket deres ned, jeg sier ingenting på at noen tar seg en fem-minutter nå og da, det er bare til det bedre for langstidseffektiviteten tenker jeg. Det er to snekkere og de kommer til å jobbe i totalt 6 dager, så det er snakk om totalt 6 timer med matpause jeg må betale for.

Hva er praksis rundt om? Er det normalt å fakturere for lunsjtiden?

   #1
 4,445     Sørlandet     0
Nei. Jeg er på jobb 8 timer ink lunsj og sjefen fakturer 7,5t. Har jeg ikke lunsj blir det 8t +0,5t 50% overtid eller jeg går hjem tidligere
   #2
 3,843     Asker     0
Er forskjell på hva en arbeidstaker skriver til arbeidsgiver og hva faktura til kunde er. Ville tatt denne diskusjonen mot slutten. Du har ganske god dokumentasjon.
Signatur