445    6    2  

Døde Eiere i Grunnboken

 906     Bergen     1
Hva gjør man hvis man ønsker en veirett og noen i grunnboken er død?

..eller bare utilgjengelig, for eksempel på sykehus i utlandet, etc?;)

   #1
 23 778     Akershus     0
Ved død er det arvingen som må underskrive. Egentlig skal døde i tinglysningspapirene ikke forekomme, men det er et visst etterslep. 
Ved ukjent adresse eller demens vet jeg ikke. Trolig låst.
Signatur
   #2
 5 568     0
Det er ikke uvanlig at døde står oppført som rettighetshavere i tinglyste dokumenter. Tror ikke det er automatikk der? Da må i så fall nytt dokument tinglyses som overskriver forrige? Tinglysing er nok en del av arveprosessen, men det er ingen som scanner gjennom tinglyste dokumenter og retter opp i dem for egen maskin.

Vi har nettopp hatt en liten "ryddejobb" der vi har begjært slettet en del rettigheter som ikke går i arv, men der rettighetshavere er døde.

Når det gjelder eierskap til en eiendom, så går jo det typisk i arv, og da må det vel også tinglyses på samme måte som andre eierskifter. Men når noen dør, blir det vel opprettet en proxy - en person som kan opptre på vegne av den døde, juridisk. (Hente post, tilgang til bankkontoer, etc.) Da vil det vel være denne personen du må snakke med. Spørs om det blir gjort dersom noen er i utlandet eller på sykehus. Tror som forrige innlegg at dersom noen ligger i koma, så kommer du ikke så langt før vedkommende våkner...
   #3
 23 778     Akershus     0
Du kommer trolig ingen vei om vedkommende er dement heller.

Litt OT, så lukkes alt om den døde, ingen proxy får tilgang til digipost, ligning, kontoutskrifter, NAV, det er som om personen ikke har eksistert. Det offentlige overfører kostnadene for brevskriving til mottaker med sin digitalisering.
Signatur
   #4
 2 687     0
Egentlig skal døde i tinglysningspapirene ikke forekomme, men det er et visst etterslep.

Om ingen arvinger overtar, så blir dødsboet stående som eier i evighet, i verste fall flere generasjoner. (altså slik at det er f.eks. alle barnebarn som er "eiere" i fellesskap, fordi både bestefar og hans barn er døde...)

Naturligvis noe som bare skjer for eiendommer med liten verdi, og påhvilende plikter (som f.eks. boplikt...)

https://www.nationen.no/landbruk/snart-slutt-pa-landbrukseiendommer-som-blir-liggende-som-dodsbo/

Nå er det riktignok sagt at det skal innføres en tidsfrist; om det er trådt i kraft vet jeg ikke...

  (trådstarter)
   #5
 906     Bergen     0
Fikk svar fra Kartverket:

"
Det er ikke mulig å slette en hjemmelshaver fra grunnboken.

Når en hjemmelshaver er død må eiendommen overføres til hans arvinger, i henhold til skifteattesten etter avdøde.
"

Denne skifteattesten kan jeg hente fra noen sted?;)
  (trådstarter)
   #6
 906     Bergen     1
ok, nytt svar;)

Kopi av en skifteattest kan du bestille hos den lokale tingretten.