146    5    4  

Erfaringer med selvskyldnerkausjon

 1     0
vurderer å stille som kausjonist for et familiemedlem, og prøver å lese meg opp å dette med selvskylderkausjon og kausjonist generelt. slik jeg tolker det er det et relativt omfattende ansvar man tar på seg (slik jeg tolker det iafff her https://zenfinans.no/hva-er-selvskyldnerkausjon/)


noen som har erfaringer med dette? finner for det meste bare positive på nettet men noen må vel ha brent seg på dette :P 

HSt
   #2
 36,387     Lillestrøm kommune     1
Ja det er egentlig veldig enkelt, lånet er som ditt eget hvis den parten du hjelper ikke betaler

Forsikringsdekning for uførhet o.l for lånetager kan jo redusere risiko noe
   #3
 1,376     Nordpolen     0
Den gangen da jeg kausjonerte så fikk jeg ett brev fra banken at jeg hadde 14 dager på å innfri lånet. Bestemte meg da at aldri mere, hverken å spørre noen om kausjon eller å stille selv
   #4
 4,445     Sørlandet     1
Nå er det vel sjelden man kausjonerer for hele beløpet. Da vi kjøpte vår første bolig kausjonerte faderen for 100k. Og da var det dette som evt skulle innfris etter tvangssalg og gud vet hva.
   #5
 154     2
Få todelt lån.
1 lån tilsvarende realkausjon
1 lån med resten

Du hefter bare for lånet med realkausjon.
Så ber du banken sette største lånet avdragsfritt så lenge lån du hefter på eksisterer.
Lån 2 settes med lik løpetid som avdragsfriheten. Banken burde skjønne hvordan dette gjøres og hvor lang løpetid lånet du hefter for er.

I utlånsforskriftene så er det et krav om 2,5% årlig nedbetaling / 30 års nedbetaling. Men den sier ingenting om hvordan nedbetalingen skal skje. Derav kan man skjevdele nedbetalingen slik så lenge den totale nedbetalingen er lik.
Dette gjør slik at det du hefter for og ditt ansvar blir betalt ned først og således blir ditt ansvar raskere borte.

/Bankmann