98    3    0  

Finne hjemmelshaver til fellesareal

 276     0
Hei,
Ifm søknad om å knytte oss til offentlig vannledning så har vi kommet bort i ett potensielt problem. For å komme oss fra tomtegrensen til nærmeste tilknytningspunkt må vi krysse en privat vei som er felles for nabolaget, retten til å gjøre dette må tinglyses før kommunen vil behandle søknaden om tilknytning. Opprinnelig var alt dette et byggelag og dette byggelaget er visst nok hjemmelshaver til eiendommen som veien ligger på. I dag er ikke dette byggelaget i drift, men i stedet er det ett veilag som eier og drifter veien (ikke tomten) og en velforening som drifter alt annet. Har sjekket i velforeningens protokoller og funnet ut at intensjonen var å overføre eiendom og driftsmidler fra byggelaget til velforeningen. Og det er her problemene begynner. Velforeningen ble opprettet for noen år siden og registrert i brønnøysund registeret, ved påfølgende årsmøte ble det vedtatt å overføre alle driftsmidler fra byggelaget til velforeningen, men ikke ett ord om hjemmelen til eiendommen som alt av vei og fellesanlegg ligger på. Ingen klarer med sikkerhet å si hvem som kan signere rettighetene jeg må tinglyse. Det har vært stor utskiftning av eiere i nabolaget de siste årene så det er få (om noen) som var med i byggelaget og kan hjelpe.

1. Er det noen måte å søke opp hjemmelshaver og hvem som evt har signeringsrett på vegne av hjemmelshaver på nett eller må jeg ta kontakt med kartverket for å finne ut av dette? 
   #1
 23 783     Akershus     0
På norgeskart.no kan du prikke inn en eiendom, klikke på «mer informasjon  finne grunnboka, logge inn med BankID og se hvem som står som tinglyst hjemmelshaver.
Forsøk først med en ordinær villatomt for å trene.

Du kan også gå inn via seeiendom.no, egentlig samme greia.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 276     0
Takk, da fikk jeg bekreftet at det er selvbyggerlaget som er oppført som hjemmelshaver. Snakket med leder for velforeningen og fikk bekreftet at de aldri overførte hjemmelen på eiendommen fra selvbyggerlaget til velforeningen. De overførte driftsmidler og driftsansvaret. Fikk og bekreftet at siste styreleder for selvbyggerlaget er død så det er per i dag ingen som har formell signeringsrett for eiendommen...
   #3
 23 783     Akershus     0
Finnes mange slike «eiere".
Her ble vei, vann og kloakk opparbeidet av et selvbyggerlag. Deretter overdratt til kommunen.
Signatur